Protopop: pc. preot Ionel‑Eugen Buruiană, născut în anul 1960.

În cuprinsul protopopiatului se află 48 de parohii urbane şi 14 parohii rurale, 3 filii, 13 capele, dintre care 8 deservesc instituţii so­cial‑me­dicale şi aşezăminte filantropice, precum şi 2 centre de zi parohiale pentru copii, 2 centre multifuncţionale de servicii sociale, 2 centre de formare, un aşezământ so­cial‑fi­lantropic, 7 cantine sociale, 2 cabinete medicale.

În protopopiat activează 107 preoţi şi 42 de cântăreţi bi­se­riceşti.

 

 Parohii urbane

1. Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Cimitir

Preot paroh Valentin Rădoi, născut în anul 1978.

Preot slujitor Cătălin Sava, născut în anul 1979.

2. Parohia „Sf. Ana“ – Dunărea

Preot paroh Ion Jalbă, născut în anul 1964.

Preot slujitor dr. Ionel Rusu, născut în anul 1969.

Preot slujitor Daniel Zlate născut în anul 1967.

3. Parohia „Sf. Ap. Andrei“

Preot paroh Gabriel-Radu Mungiu, născut în anul 1989.

Preot slujitor Valerian Paţilea (suspendat), născut în anul 1981.

4. Parohia „Sf. Ap. Andrei şi Sf. Nicolae“

Preot paroh Tiberiu‑Nicuşor Chiriluţă, născut în anul 1975.

5. Parohia „Sf. Mc. Antim“

Preot paroh Voicu Niţu, născut în anul 1956.

Preot slujitor Viorel Manea, născut în anul 1960.

6. Parohia „Sf. Antonie cel Mare“

Preot paroh Vasile Poalelungi, născut în anul 1968.

Preot slujitor Marius Bărbieru, născut în anul 1982.

7. Parohia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“

Preot paroh Nelu Gheorghiţă, născut în anul 1972.

8. Parohia „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“, vacantă.

9. Parohia „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sf. M. Mc. Gheorghe“

Preot paroh Costel Dumbravă, născut în anul 1978.

10. Parohia „Sf. Arhid. Ştefan“

Preot paroh dr. Dorin‑Gabriel Pandele, născut în anul 1971.

11. Parohia „Sf. Atanasie Patelarie“

Preot paroh Cristian Podaşcă, născut în anul 1978.

Preot slujitor Călin Toderiță, născut în anul 1981.

12. Parohia Barboşi

Preot paroh George-Ciprian Oancea, născut în anul 1986.

13. Parohia „Buna Vestire“

Preot paroh Cătălin‑Titi Oprea, născut în anul 1977.

14. Parohia „Sf. Cruce“

Preot paroh Vali‑Laurenţiu Giurgea, născut în anul 1973.

Preot slujitor Marius‑Tudorel Florea, născut în anul 1978.

15. Parohia „Cuv. Parascheva“

Preot paroh Ion Gologan, născut în anul 1952.

Preot slujitor Corneliu Hanu, născut în anul 1977.

Preot slujitor Costică Ciochină, născut în anul 1959.

16. Parohia „Sf. Daniil Sihastrul“

Preot paroh Claudiu Mitu, născut în anul 1978.

17. Parohia „Cuv. Dimitrie cel Nou“ – cartier Dimitrie Cantemir

Preot paroh Adrian Portase, născut în anul 1981.

18. Parohia „Sf. Dumitru şi Sf. Efrem cel Nou“

Preot paroh Mihai-Meluţă Lupu, născut în anul 1959.

Preot slujitor Gelu Aron, născut în anul 1975.

19. Parohia „Sf. Dumitru“ – Bădălan

Preot slujitor Costică Cimpoieşu,născut în anul 1941.

20. Parohia „Sf. Mc. Filofteia“

Preot paroh Cătălin Buia, născut în anul 1974.

Preot slujitor Ion Graur, născut în anul 1953.

21. Parohia „Sf. Gheorghe“

Preot paroh Mitică Luca, născut în anul 1954.

Preot slujitor Costel Filimon, născut în anul 1978.

22. Parohia „Sf. Gheorghe şi Sf. Spiridon“

Preot paroh Ioan‑Alexandru Budeşteanu, născut în anul 1977.

23. Parohia „Sf. Gheorghe şi Modest“

Preot paroh Alixandru Teodosiade, născut în anul 1958.

Preot slujitor Viorel Chircă, născut în anul 1955.

24. Parohia „Sf. Gherman şi Ioan Casian“

Preot paroh Petru Chircă, născut în anul 1970.

Preot slujitor Gabriel‑Daniel Molocea, născut în anul 1974.

25. Parohia „Sf. Grigorie Teologul“

Preot paroh Lilian Manea, născut în anul 1971.

Preot slujitor Dorinel Ciobanu, născut în anul 1983.

26. Parohia „Sf. Haralambie“

Preot paroh Gicu Pătraşcu, născut în anul 1952.

Preot slujitor Stelian Spânu, născut în anul 1971.

27. Parohia „Sf. Ilie“

Preot paroh Nelu Perţea, născut în anul 1965.

Preot slujitor Marius Anton, născut în anul 1978.

28. Parohia „Sf. Ioan Botezătorul“

Preot paroh Gheorghiţă Oanele, născut în anul 1952.

Preot slujitor Cătălin-Octavian Sîrbu, născut în anul 1981.

29. Parohia „Izvorul Tămăduirii“

Preot paroh Vasile Călieanu, născut în anul 1937.

30. Parohia „Sf. Împăraţi“

Preot paroh Ion Ionaşcu, născut în anul 1955.

Preot slujitor Adrian Mihai, născut în anul 1953.

31. Parohia „Înălţarea Domnului“

Preot paroh Costel Bălan, născut în anul 1960.

Preot slujitor Eugen Drăgoi, născut în anul 1953.

Preot slujitor dr. Florin Drăgoi, născut în anul 1977.

32. Parohia „Întâmpinarea Domnului“

Preot paroh Dan‑Gabriel Costin, născut în anul 1967.

Preot slujitor Cornel Gagiu, născut în anul 1959.

33. Parohia „Sf. Martiri Brâncoveni“

Preot paroh Marius Gavrilescu, născut în anul 1972.

Preot slujitor Costel Toma, născut în anul 1972.

34. Parohia „Mavromol“

Preot paroh Mihai Gherghe, născut în anul 1954.

35. Parohia „Sf. Mina, Victor şi Vichentie“

Preot paroh Neculai Ionaşcu, născut în anul 1958.

Preot slujitor Claudiu Mîniosu, născut în anul 1959.

36. Parohia „Naşterea Maicii Domnului“

Preot paroh Mihai Filip, născut în anul 1950.

37. Parohia „Sf. Nicolae“

Preot paroh Costel Bulgaru, născut în anul 1961.

38. Parohia „Sf. Pantelimon“

Preot paroh Dumitru Gheorghe, născut în anul 1957.

Preot slujitor Sorin-Alexandru Cojocaru, născut în anul 1978.

39. Parohia „Pogorârea Sf. Duh“

Preot paroh Ştefan Toma, născut în anul 1953.

Preot slujitor Costică Carp, născut în anul 1958.

40. Parohia „Precista“

Preot paroh Ionel‑Eugen Buruiană, născut în anul 1960.

41. Parohia „Schimbarea la Faţă“

Preot paroh Ionel-Ovidiu Panait, născut în anul 1975.

Preot slujitor Constantin Căuş, născut în anul 1982.

42. Parohia „Sf. Sofia şi Sf. Varlaam“

Preot paroh Petrică Mihai, născut în anul 1973.

43. Parohia „Sf. Spiridon“

Preot paroh Vasile Mogoş, născut în anul 1962.

Preot slujitor dr. Constantin Davideanu, născut în anul 1953.

44. Parohia „Sf. Ştefan cel Mare“

Preot paroh Cezar Pintilie, născut în anul 1965.

45. Parohia „Sf. Trei Ierarhi“

Preot paroh dr. Lucian Petroaia,  născut în anul 1973.

Preot slujitor Ionel Rotaru, născut în anul 1975.

46. Parohia „Sf. Treime“ – Fileşti

Preot paroh George Postolachi, născut în anul 1962.

47. Parohia „Sf. Vasile cel Mare“

Preot paroh Ninel Ţugui, născut în anul 1965.

Preot slujitor Constantin Oancea, născut în anul 1954.

Preot slujitor Paul Dumitraşc, născut în anul 1960.

48. Parohia „Vovidenia“

Preot paroh Gabriel‑Ioan Pelin, născut în anul 1977.

Preot slujitor Octavian Pelin, născut în anul 1953.

 

Parohii rurale

 

49. (1) Parohia Braniştea, com. Braniştea

Preot paroh Vasile Codreanu, născut în anul 1959.

50. (2) Parohia Cişmele, com. Smârdan

Preot paroh Grigore Dodu, născut în anul 1955.

Filiala Mihail Kogălniceanu, com. Smârdan

51. (3) Parohia Movileni, com. Şendreni

Preot paroh Stelian Paraschiv, născut în anul 1965.

52. (4) Parohia Odaia Manolache, com. Vânători

Preot paroh Sorin Călieanu, născut în anul 1972.

53. (5) Parohia Satu Costi, com.Vânători

Preot paroh Corneliu Bolea, născut în anul 1975.

54. (6) Parohia Serdaru, com. Şendreni

Preot paroh Alexandru Bulgaru, născut în anul 1986.

Preot slujitor Nicu Dănilă, născut în anul 1980.

55. (7) Parohia Smârdan, com. Smârdan

Preot paroh Cristian Niţu, născut în anul 1983.

56. (8) Parohia Şiviţa, com. Tuluceşti

Preot paroh Sorin‑George Prepeliţă, născut în anul 1979.

Preot slujitor Alin Tuluş, născut în anul 1979.

57. (9) Parohia Tătarca, com. Tuluceşti

Preot paroh Ion Năstase, născut în anul 1967.

58. (10) Parohia Traian, com. Braniştea

Preot paroh Eugen Iorga, născut în anul 1970.

Filiala Şerbeştii Vechi, com. Şendreni

59. (11) Parohia Tuluceşti I, com. Tuluceşti

Preot paroh Valentin Chelm, născut în anul 1977.  

60. (12) Parohia Tuluceşti II – Epureni, com. Tuluceşti

Preot paroh Pavel Stoica, născut în anul 1971.

61. (13) Parohia Vasile Alecsandri, com. Braniştea

Preot paroh Bogdan Şorcaru, născut în anul 1978.

Filiala Lozova, com. Braniştea

62. (14) Parohia Vânători, com. Vânători

Preot paroh Valer Lazăr, născut în anul 1954.

Preot slujitor Cornel Gîţă, născut în anul 1969.

 

Preoţi cu slujire în unităţile bugetare

 

1. Capela „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ – Penitenciarul Galaţi

Preot slujitor Ovidiu Gafton, născut în anul 1981.

2. Capela „Sf. Ap. Andrei“– Spitalul Clinic de Urgenţă, Galaţi

Preot slujitor Toader Popa, născut în anul 1959.

Preot slujitor Ionel‑Florin Timofte, născut în anul 1973.

3. Capela „Sf. Cuv. Parascheva“– Spitalul de Boli Infecţioase, Galaţi

Preot slujitor Adrian Felea, născut în anul 1973.

4. Capela „Sf. M.Mc. Pantelimon“– Spitalul „Elisabeta Doamna“, Galaţi

Preot slujitor Cosmin Dan Munteanu, născut în anul 1985.

5. Capela „Sf. Spiridon“ – Spitalul T.B.C. Galaţi

Preot slujitor Costică Voicu, născut în anul 1959.

6. Capela „Sf. Doctori fără de Arginţi Chir şi Ioan“ – Spitalul de Urgenţă pentru Copii, Galaţi

Preot slujitor Octavian‑Gheorghe Buruiană,  născut în anul 1976.

7. Capela „Sf. Dimitrie cel Nou“– Garnizoana militară, Galaţi

Preot slujitor Paul Zaharia, născut în anul 1975.

8. Capela „Sf. Iosif cel Nou de la Partoş“– Unitatea de Pompieri, Galaţi, vacantă.

9. Capela „Sf. Lazăr“ – Cimitirul „Sf. Lazăr“, Galaţi

Preot slujitor Marian‑Dănuţ Ţocu, născut în anul 1969.

10. Capela „Duminica Sfintei Cruci“ – Comunitatea persoanelor hipoacuzice

Responsabil: diac. Constantin Căuş,  născut în anul 1982.

(până la data de 17 decembrie 2017, când a fost hirotonit preot pe seama bisericii „Schimbarea la Faţă“, cu atribuţiuni pentru Comunicarea persoanelor hipoacuzice)

11. Capela „Sf. Vasile cel Mare“– Aşezământul „Sf. Vasile cel Mare“, Galaţi

Slujitor: ierom. Cleopa Burlacu.

12. Capela „Întâmpinarea Domnului şi Sf. Martiri Brâncoveni“ – Palatul episcopal – „Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos“, Galaţi

Slujitor: pr. Cosmin Ilie, născut în anul 1987.

13. Capela „Sf. Cuv. Ioan Casian“– Reşedinţa Arhiepiscopală.

 

Proiect

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook