În zilele de 11 şi 12 febriarie 2011, la Centrul eparhial din Galaţi vor avea loc şedinţele Consiliului şi Adunării Eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, întruniri ce vor  avea ca obiectiv principal analiza, întocmirea şi prezentarea dării de seamă anuale asupra întregii activităţi bisericeşti din anul 2010, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti”.

Lucrările acestor foruri eparhiale au fost precedate de o serie de întruniri ale Permanenţei Consiliului Eparhial cu factorii de răspundere din subordine: pc. părinţi protoierei, membrii consiliilor profesorale ale şcolilor teologice din eparhii, reprezentanţii C.A.R. - Cler şi salariaţi bisericeşti ş.a.

În cadrul şedinţei Consiliului Eparhial din ziua de vineri, 11 februarie 2011, se va prezenta, de către responsabilii sectoarelor Administraţiei eparhiale, sinteza privind activitatea sub aspect pastoral-liturgic, cultural-misionar, educaţional şi social-filantropic desfăşurată de parohiile, mănăstirile şi aşezămintele bisericeşti din judeţele Galaţi şi Brăila în anul ce s-a încheiat, ca o mărturie a eforturilor comune, depuse de la parohie şi mănăstire până la Centrul Eparhial, pentru realizarea programelor Sfintei noastre Biserici, ale hotărârilor Sfântului Sinod, precum şi ale organismerlor eparhiale.

De asemenea, în cadrul acestor foruri deliberative se vor propune măsuri concrete de eficientizare şi îmbunătăţire a activităţii preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2011, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”.

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook