Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

 

           Am primit, cu multă durere sufletească, neașteptata veste a mutării Domnului Profesor Academician Emilian Popescu la Domnul.

          Cuvintele, oricât de meșteșugite și de adevărate ar fi, nu pot prelua sentimentele de respect profund, de admirație sinceră și de iubire creștinească autentică față de Dascălul prin excelență, savantul unanim recunoscut, atât în Academie, în lumea învățaților din țară și din străinătate și, mai cu seamă, în Sfânta noastră Biserică.

          Împletirea virtuților și hărniciei, printr-o viețuire plină de sens, cumpătată și total dăruită Teologiei în latura istorică a Bizanțului, dar și a „Bizanțului după Bizanț”, în țara noastră au culminat cu trăirea sinceră, curată, echilibrată și evlavioasă, asemenea marilor modele, niciodată depășite, din tezaurul spiritualității creștine ortodoxe.

Înrădăcinat în familia din patria mănăstirilor voievodale vâlcene, școlit în Seminar, la Facultatea și Institutul Teologic de Grad Universitar din București, apoi în vestitele centre filologice și istorice ale Universității din București, a avut tăria de a aprofunda studiile la marile Universități din Germania, Franța și Statele Unite, îndeosebi în domeniul arheologiei, pentru ca mai apoi să se dedice dezvelirii de sub negura timpului, din adâncurile pământului spațiului istoricei Dunărea de Jos a celor mai elocvente dovezi despre creștinismul timpuriu, despre jertfele martirilor primelor secole creștine la noi și, mai cu seamă, despre „florile” creștinătății, sfinții străromâni, urmașii propovăduirii Sfinților Apostoli Andrei și Filip.

          Reținem lecția de minte, de inimă și de conștiință spirituală, culturală și istorică, de la marele învățat Domnul Emilian Popescu, așa cum ne amintea frecvent: prin descoperirile recente, prin studiile temeinice - îndeosebi ale Domniei Sale, împreună cu cele ale altor cercetători - este mai greu să negăm și mai bine să afirmăm  adevărul apostolicității credinței noastre, moștenite de la cel întâi chemat de Domnul și trimis de Sfântul Duh la străbunii noștri pentru propovăduirea Evangheliei iubirii, Sfântul Apostol Andrei însoțit de Sfântul Apostol Filip.

          Calitățile didactice și lucrările științifice sunt trepte spre o mai temeinică mărturisire a credinței, împlinită în viața curată de rugăciune și în misiunea plină de evlavie, asemenea profesorilor teologi laici, Teodor M. Popescu și Alexandru Elian.

          Activ în viața Bisericii, sfetnic fidel și erudit al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Dascăl al mai multor ierarhi, monahi și nenumărați preoți, Domnul Profesor a unit Teologia cu știința în Academie și catedra cu Altarul, pe care l-a contemplat ca pe un nou Tabor. Din smerenie a preferat să apostolească în rândurile laicatului ortodox, al cărui mare însuflețitor a fost toată viața.

Implicarea Domniei Sale în ctitorirea bisericii Sfânta Vineri atât material, dar mai ales spiritual, liturgic, misionar și duhovnicesc, ne arată profilul creștinului smerit, rugătorului profund și intelectualului deplin în fața Domnului și a lumii.

          Am primit mult de la Domnia Sa și încercăm, mulțumindu-i, să-l conducem cu rugăciuni și recunoștință spre Veșnicele Lăcașuri. Adunăm și noi într-un mare buchet, florile recunoștinței culese din inimile și din sufletele ucenicilor de la Dunărea de Jos, pe care a iubit-o mult și unde ne-a încurajat și ajutat. Le depunem, ca ofrandă, nu doar la catafalc, ci le presărăm pe calea către Dumnezeu, în Rai.

           Veți rămâne viu, iubite Domnule Profesor, în sufletele și în viața noastră, prin temeinicele lucrări științifice, dar, mai ales, prin exemplul creștinului smerit, savantului credincios și misionarului mereu activ în mijlocul fraților și surorilor din marea familie a Ortodoxiei române.

          Transmitem, Stimatei Doamne Profesoare Maria Sofia Lizeta și celor apropiați ai familiei, creștinești și sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l primească în cereștile lăcașuri, de unde să-i îngăduie să ne lumineze în continuare la rugăciune și la fapte bune, cum dânsul a lucrat o viață întreagă!

 Rămâneți în sufletele noastre, spiritual, mereu vioi, iubite Domnule Profesor!

Casian

Arhiepiscopul  Dunării de Jos

Galați, 28 august 2020

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook