Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Acte necesare dosar angajare laici

1. Cerere angajare solicitant;

2. CV-ul solicitantului;

3. Procesul-verbal al Consiliului parohial privind acordul angajării;

4. Recomandare din partea duhovnicului;

5. Copie certificat de naştere

6. Copie carte de identitate;

7. Copie certificat de botez;

8. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

9. Copie diplomă studii, pentru ultima formă de învăţământ absolvită;

10. Copie certificat calificare (dacă este cazul);

11. Cazier juridic;

12. Dosar medical cu fişa de aptitudini de la Medicina Muncii;

13. Copie după carnetul de muncă (acolo unde există), pentru a putea fi stabilit sporul de vechime în muncă;

14. Copie adeverinţă ultimul loc de muncă, extras REVISAL (constituie vechime în muncă);

15. Declaraţie, pe proprie răspundere, că nu primeşte ajutor şomaj, ajutor social sau nu este încadrat cu funcţie bază la o altă instituţie, pentru a putea beneficia de contribuţia bugetară;

16.Adresa de înaintare a dosarului prin protopopiat.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook