Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 12 februarie 2011, la Centrul Eparhial din Galaţi s-au desfăşurat, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, lucrările Adunării eparhiale. Evenimentul a debutat prin participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârşite în Catedrala arhiepiscopală, de către un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul acesteia, chiriarhul Dunării de Jos a prezidat slujba de Te-Deum, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire aduse lui Dumnezeu pentru roadele slujirii bisericeşti din această Eparhie, în anul 2010.

Şedinţa forului deliberativ eparhial s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, debutînd cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al chiriarhului Dunării de Jos, care a subliniat faptul că întâlnirea reprezintă un bilanţ obiectiv al activităţii eparhiale din anul 2010, dar şi o încurajare a lucrării comune a slujitorilor şi credincioşilor din această zonă, pentru propăşirea Bisericii.

În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti. Şedinţa a continuat în plen, deputaţii eparhiali aprobând întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-educaţională, social-filantropică şi edilitară din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în acest context constatându-se că aceasta s-a desfăşurat în conformitate cu normele canonice, statutare şi regulamentare, precum şi cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ale organismelor eparhiale.

Din rapoartele prezentate în plenul şedinţei, se remarcă următoarele aspecte:

1. Sectorul Administrativ-bisericesc:

În Eparhie funcţionează 423 de parohii (99 urbane şi 324 rurale) şi 21 filiale (toate rurale). Slujirea liturgică, pastoral-misionară, culturală şi filantropică a ierarhului Dunării de Jos s-a concretizat în anul 2010 şi prin vizitarea a peste 100 de comunităţi parohiale, precum şi a tuturor obştilor monahale din eparhie, cu diverse ocazii: sfinţiri (8) şi re-sfinţiri de biserici (13), sfinţiri de locuri pentru noi sfinte lăcaşuri (5), hramuri şi evenimente misionare, activităţi culturale sau inaugurări de centre şi aşezăminte sociale. De asemenea, în cursul anului 2010, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian a hirotonit 17 noi slujitori (14 preoţi, 2 diaconi şi 1 ierodiacon).

2. Viaţa monahală:

În cuprinsul Eparhiei există 14 aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 6 de monahi şi 8 de monahii (7 mănăstiri şi 1 schit), cu un număr de 241 vieţuitori

3. Activitatea pastoral-misionară:

Pc protoierei au efectuat la toate cele 8 protopopiate ale Eparhiei, un număr de 343 asistenţe la slujbă. De un real folos s-a dovedit activitatea celor 44 de misionari protopopeşti, care au coordonat 1456 de activităţi misionare. În toate parohiile din Eparhie au fost derulate unul sau mai multe programe pastoral-misionare. Din datele furnizate de parohii, rezultă că pe parcursul anului 2010, au fost organizate, în medie, un număr de 12272 de activităţi, la care au participat aproximativ 39.819 credincioşi.

4. Educaţia religioasă şi învăţământul teologic:

Învăţământul teologic. Seminarul Teologic a funcţionat cu 34 cadre didactice, clerici (5) şi laici (29), având înmatriculaţi 201 elevi. La specializările Teologie-Didactică şi Teologie-Asistenţă socială, cât şi la cursurile de masterat în teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi sunt înscrişi 191 de studenţi şi masteranzi. La Departamentul Teologic activează 12 cadre universitare. Se remarcă înfiinţarea şi funcţionarea, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian, a Centrului de Studii Interdisciplinare „Sf. Ioan Damaschin” şi a Centrului de Studii Teologice „Sfîntul Grigorie Teologul”.

Învăţământul religios. În şcolile de stat din cuprinsul Eparhiei au predat Religia 339 profesori. În cadrul Cercurilor pedagogice, profesorii au reflectat la temele „Anul 2010, anul Crezului ortodox” şi „Dobândirea Autocefaliei”, moment de referinţă în istoria Bisericii Ortodoxe Române”.
Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” în 335 de parohii, la proiect participînd peste 5.300 de copii. 475 dintre copiii înscrişi la acest program au participat la Concursul Naţional de Retorică Creştină „Crezul meu”. La Programul „Alege Şcoala!” sunt înscrise 190 de parohii, din care 1.710 copii vor beneficia de acest proiect.

5. Activitatea social-filantropică:

În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează 36 de centre de asistenţă socială, dintre care două aşezăminte filantropice - Asociaţia „Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi,  care oferă servicii de educaţie şi îngrijire pentru 60 de copii şi tineri, respectiv Centrul pastoral şi social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat (Brăila), care oferă servicii de cazare, masă şi tratamente medicale; 3 centre medicale în judeţul Galaţi şi 2 în Brăila; 2 grădiniţe parohiale cu 72 de asistaţi; 22 de cantine sociale şi 4 noi centre multifuncţionale de servicii sociale, destinate copiilor (3) şi vârstnicilor (1). Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi capelani în diverse instituţii de stat.

În anul care s-a încheiat un număr de  49.105 persoane au beneficiat de asistenţă socială, prin centrele de resort şi prin cele  20 de programe specifice ale eparhiei, suma care caracterizează exerciţiul filantropic fiind de 4.021.118 lei.

6. Aspecte şi preocupări privind lăcaşurile de cult:

În Eparhie au continuat lucrările pe cele 329 de şantiere, repartizate astfel: 177  construcţii din nou (67 biserici, 36 clopotniţe, 37 case parohiale, 21 case de prăznuire, 16 alte lucrări de construcţie); 93 şantiere de reparaţii şi consolidări (83 biserici, 2 clopotniţe, 8 case parohiale); 11 şantiere mănăstireşti; 48 şantiere de pictură (33 pictură din nou, 15 restaurare pictură).

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea chiriarhului locului, s-au întocmit documentaţii de accesare a fondurilor europene, pentru trei mari proiecte importante ale Eparhiei noastre: „Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Palatului episcopal - Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos”, „Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni” şi „Înfiinţarea Centrului social-medical pentru persoane de vârsta a III-a Sf. Mc. Pantelimon-Lacu Sărat”.

Dintre proiectele pentru anul 2011, stabilite în cadrul Adunării eparhiale, se menţionează:

  • aplicarea, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din eparhie, a proiectelor sinodale în legătură cu declararea anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Romînă”;
  • aprofundarea învăţăturii de credinţă privind cele două Sfinte Taine sus-menţionate, în cadrul programelor liturgice şi misionare parohiale, precum şi la proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”;
  • intensificarea pastoraţiei familiei, pentru diminuarea procesului de desacralizare a acesteiai; îndrumarea părinţilor şi a naşilor pentru botezarea pruncilor cu nume de sfinţi;
  • organizarea, la nivelul instituţiilor de educaţie teologică eparhiale şi al şcolilor de stat (ora de Religie), a unor simpozioane, colocvii, concursuri şi expoziţii dedicate temei anului 2011;
  • redactarea şi publicarea de monografii şi documentare foto şi iconografice, pentru toate bisericile, mănăstirile şi aşezămintele din Eparhie;
  • promovarea şi valorificarea, la nivel local, a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în legătură cu Taina Botezului şi Taina Cununiei;
  • înfiinţarea şi organizarea, mai ales în parohiile rurale, a unor muzee/colecţii cu obiecte şi costume tradiţionale, precum şi a unor ateliere tip „şezătoare”;
  • intensificarea activităţilor de întrajutorare parohială, pentru comunităţile rurale fără potenţial economic, precum şi dezvoltarea reţelei de unităţi social-filantropice (cantine, cabinete medicale etc.), care să sprijine persoanele afectate de criza economică;
  • extinderea serviciilor din cadrul centrelor sociale pentru copii şi la familiile lor, cu  implicarea acestora în activităţi de realizare şi susţinere a armoniei familiale.

Cu acest prilej, a avut loc lansarea volumului al XI-lea din seria „Biserică. Misiune. Slujire”, care prezintă atât darea de seamă a sectoarelor eparhiale, cât şi teme de reflecţie teologică pentru anul 2011, precum şi a numărului pe luna ianuarie a revistei  „Călăuză ortodoxă”.

La lucrările Adunării eparhiale de la Galaţi au mai participat ca invitaţi, ppcc protoierei, stareţii şi stareţele mănăstirilor, reprezentanţii asociaţiilor bisericeşti din eparhie, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi alte personalităţi ale vieţii culturale, educaţionale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook