Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Haralambie (10 februarie 2012), sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun a avut loc, la Centrul Eparhial al Dunării de Jos, şedinţa Consiliului eparhial.

Aceasta a fost prefaţată de două întâlniri de lucru:

- Întrunirea membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti, care îşi desfăşoară activitatea ca instituţie anexă a Centrului Eparhial şi în conformitate cu propriul Regulament de Organizare şi funcţionare. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat raportul general asupra activităţii desfăşurate în anul 2011, luându-se act de modul pozitiv în care această instituţie anexă a Arhiepiscopiei a încheiat anul precedent.

 

De asemenea, a fost analizat şi supus aprobării bugetul pentru anul 2012, în care sunt prevăzute şi sume pentru acordarea de sprijin material credincioşilor bolnavi, aflaţi în suferinţă, sau în instituţii de ocrotire socio-medicală, în contextul desfăşurării unor programe specifice Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

- Întrunirea Permanenţei Consiliului eparhial la care au fost invitaţi şi ppcc. protoierei, din judeţele Galaţi şi Brăila, în cadrul căreia a fost analizat modul de aplicare a ultimelor hotărâri sinodale cu privire la disciplina financiar – contabilă şi administrativ patrimonială, precum şi coresponsabilitatea clerului şi organismelor parohiale în corecta desfăşurare a actului financiar-contabil la parohii.

Totodată, a fost analizat programul-cadru naţional elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2012 ca „An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor”, identificându-se proiecte pentru aplicarea lui la nivel eparhial, protopopesc şi parohial.

Începând cu ora 1400, în sala „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Centrului Eparhial,  Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a prezidat şedinţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.  Aceasta a fost structurată pe două mari teme:

a) prezentarea de către responsabilii sectoarelor din Administraţia eparhială, a sintezei activităţii (spiritual) liturgice, pastoral-misionare, cultural-educaţionale şi social-filantropice, din anul trecut, la nivelul fiecărei subunităţi;

b) analizarea şi propunerea de către membrii Consiliului eparhial a propunerilor de proiecte privind buna desfăşurare şi eficientizare a activităţilor specifice în contextul Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor.

În încheiere şedinţei Înaltpreasfinţitul a concluzionat că: „Aceste dezbateri şi întruniri reprezintă analiza atentă pentru lucrări concrete, cu scopul vederii rezultatelor concludente. Toate acestea trebuie să conducă către o realitate transparentă. Transparenţa credinţei în fapte şi lumina văzută a faptelor credinţei”.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook