Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 11 februarie 2012, la prăznuirea Sfântului Ierarh Vlasie şi a Sfintei Teodora, în sala „Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Centrului Eparhial – Galaţi a avut loc şedinţa anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în care a fost analizată activitatea bisericească din cuprinsul eparhiei în anul 2011, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română“.

Evenimentul a debutat prin participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală, de către un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul acesteia, chiriarhul Dunării de Jos a prezidat slujba de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire aduse lui Dumnezeu pentru roadele slujirii bisericeşti din această Eparhie, în anul 2011.

 

Şedinţa forului deliberativ eparhial s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“, debutînd cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al chiriarhului Dunării de Jos, care a subliniat faptul că întâlnirea reprezintă un bilanţ obiectiv al activităţii eparhiale din anul 2011, dar şi o încurajare a lucrării comune a slujitorilor şi credincioşilor din această zonă, pentru propăşirea Bisericii.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a prezentat volumul Biserică. Misiune. Slujire, ajuns la numărul 12, în care sunt evidenţiate dările de seamă ale sectoarelor eparhiale, precum și câteva teme de reflecţie teologică pentru anul 2012. Volumul reprezintăo sinteză a faptelor credinţei noastre drept-măritoare ortodoxe, extrase din viaţa liturgică, din lucrarea pastoral-misionară şi din cea educaţională, spiritual-culturală şi social-filantropică, din Eparhia Dunării de Jos, în anul 2011 (ÎPS Casian, prefața BMS).

De asemenea a fost prezentat şi numărul pe ianuarie a periodicului eparhial  „Călăuză ortodoxă“.

În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti. Şedinţa a continuat în plen, deputaţii eparhiali aprobând întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-educaţională, social-filantropică şi edilitară din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în acest context constatându-se că aceasta s-a desfăşurat în conformitate cu normele canonice, statutare şi regulamentare, precum şi cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ale organismelor eparhiale.

Din Rapoartele prezentate în plenul ședinței se remarcă următoarele aspecte:

Activitatea administrativ-bisericească

-  în cele două județe ale Eparhiei funcționează un număr de 479 unități, împărțite în 8 protopopiate și anume: 424 parohii, 21 filiale, 20 capele în unități bugetare, 13 mănăstiri și 1 schit. Există un număr de 502 locașuri de închinare: 429 biserici, 57 capele și 15 paraclise în care-și desfășoară activitatea pastoral-misionară un număr de 450 de preoți și 11 diaconi. De asemenea, în cursul anului 2011, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian a hirotonit 12 noi slujitori (8 preoţi, 2 diaconi, 1 ieromonah şi 1 ierodiacon).

Activitatea pastoral-misionară

- în cele 8 protopopiate, activitatea misionară s-a desfășurat de către cei opt protoierei, sprijiniți de cei 44 misionari protopopești, care au coordonat peste 1460 de activități din cele 1620 planificate.

Viaţa monahală

-  în cuprinsul eparhiei există 14 aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 6 de monahi şi 8 de monahii (7 mănăstiri şi 1 schit), cu un număr de 239 vieţuitori (27 călugări și 212 călugărițe).

Activitatea cultural-educațională

- la Departamentul teologic al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității ”„Dunărea de Jos“ – Galați activează 12 cadre universitare care predau celor 167 de studenți și masteranzi;

- la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ activează 24 de profesori și 3 pedagogi, pentru cei 184 de elevi;

-  predarea orei de Religie în școli este realizată de 302 profesori (198 – jud. Galați și 104 – jud. Brăila), dintre care 104 – cu definitivat, 62 – cu gradul didactic II și 27 – cu gradul didactic I;

-  la programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor“ participă 355 de parohii, cu 5248 de copii, în timp ce la programul catehetic „Alege Școala!“ participă un număr de 1710 copii din 190 de parohii;

-  în Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos au fost publicate 8 volume, 6 broșuri, 4 tipuri de calendare, periodicul eparhial „Călăuză ortodoxă“,  pastoralele chiriarhale, felicitări, iconițe și vederi.

Activitatea social-filantropică

La nivelul Centrului Eparhial:

În vederea distribuirii ajutoarelor financiare, în funcție de situațiile concrete la nivel de Eparhie, în cadrul lucrărilor Consiliului eparhial din data de 16 iulie 2011, pe temeiul art. 95 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a aprobat înființarea a patru conturi:

  1. „Păstorul cel Bun și Milostiv“ – pentru ajutorarea preoților și familiilor lor: 17 preoți de la unități de cult cu venituri reduse au fost sprjiniți financiar;
  2. „Râvna Casei Tale, Doamne!“ – pentru ajutorarea unităților de cult care întâmpină dificultăți la derularea lucrărilor de șantier – au beneficiat 24 de subunități;
  3. „Tinerețe și Credință“ – pentru susținerea tinerilor evlavioși și merituoși – din acest cont au fost susținute un număr de 22 activități pentru 1.420 de beneficiari;
  4. „Ajută-ți aproapele!“ – pentru acordarea ajutoarelor filantropice credincioșilor care se constituie în cazuri sociale: beneficiari – 372 de persoane.

Activitatea de întrajutorare s-a desfășurat și prin programe la nivel de eparhie, după cum urmează:

- prin programul de înfrățire al parohiilorau fost sprijinite un număr de 34 de parohii;

-  unui număr de 49 de parohii foarte sărace, contribuțiile anuale (dotațiile) au fost reduse la 1 leu;

La nivelul instituțiilor filantropice:

În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează 40 de centre de asistenţă socială, dintre care două aşezăminte filantropice:

- Asociaţia „Sf. Vasile cel Mare“” din Galaţi,  care oferă servicii de educaţie şi îngrijire pentru 90 de copii şi tineri;

- Centrul pastoral şi social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu-Sărat (Brăila), în cadrul căruia s-au oferit servicii medicale, prin intermediul cabinetelor medicale unui număr de 125 persoane, care au beneficiat de tratamente medicale de fizioterapie, precum și de o masă caldă, oferite în regim de gratuitate;

- 3 centre medicale în judeţul Galaţi şi 2 în Brăila, care au oferit servicii medicale unui număr de 2.828 de pacienți;

- 2 grădiniţe parohiale cu 66 de asistaţi;

- 22 de cantine sociale cu 1.129 de beneficiari;

- 4 noi centre multifuncţionale de servicii sociale, destinate copiilor (3) şi vârstnicilor (1);

- asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi capelani în diverse instituţii de stat.

În anul care s-a încheiat un număr de  38.814 persoane au beneficiat de asistenţă socială, prin centrele de resort şi prin cele  20 de programe specifice ale eparhiei.

Activitatea de construcții și patrimoniu

- în anul 2011 au fost în desfășurare 348 de șantiere, dintre care 178 – construcții din nou, 93 – reparații și consolidări, 15 șantiere mănăstirești și 53 șantiere de pictură.

În încheierea lucrărilor, prin luări de cuvânt punctuale, membrii acestui for au formulat propuneri pentru activitatea bisericească ce se va desfăşura în anul 2012 şi au felicitat pe toţi truditorii de la parohii, preoţi şi credincioşi, din aşezămintele monahale, slujitorii de la protoierii şi din Administraţia eparhială şi, nu în ultimul rând, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a vegheat cu timp şi fără timp la bunul mers al vieţii bisericeşti sub toate aspectele ei.

Dintre proiectele pentru anul 2012, care au fost stabilite în cadrul Adunării eparhiale, amintim:

- rostirea la fiecare Sfântă Liturghie a cererilor speciale pentru cei bolnavi;

- prezentarea şi aprofundarea prin predici şi cateheze a învăţăturii de credinţă ordodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu;

- invitarea în cadrul conferinţelor administrative a unor cadre medicale cu experienţă pentru intervenţii/contribuţii la tema de reflecţie: „Hristos prezent în lucrarea comună a preotului şi a medicului“;

- stabilirea unui program liturgic al parohiilor, mai ales a celor foarte mici şi sărace, cu zile bine precizate, în care să fie săvârşită Taina Sfântului Maslu, cu sobor de 7 preoţi;

- derularea programelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor“, „Alege Şcoala!“ şi „Calea mântuirii”, prin inserarea de teme şi activităţi adecvate;

- organizarea la parohiile sărace şi izolate din întreaga Eparhie, a unor „caravane medicale”, cu participarea medicilor din Asociaţia Medicilor Creştin-Ortodocşi.

La final, a fost prezentat filmul documentar intitulat „Retrospectiva evenimentelor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2011”, realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în cadrul studioului de presă şi comunicare al Centrului Eparhial – Galaţi.

 

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook