Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În cursul anului 2013, activitatea Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat din punct de vedere administrativ-pastoral, cultural-misionar şi social-filantropic, cu realizări încurajatoare şi îmbucurătoare. Centrul Eparhial şi subunităţile acestuia au desfăşurat în anul ce a trecut, după tradiţie, numeroase activităţi sacre, misionare, educaţionale, cultural-ştiinţifice şi filantropice, ţinând seama şi de Programul-cadru naţional aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru 2013 - declarat Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Pr. Dumitru Stăniloae.

Lucrarea duhovnicească, liturgică, pastorală şi misionară, potrivit rânduielilor sacre ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe a stat ca prioritate prin toate celelalte aspecte ale vieţii slujitorilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Cele 491 de parohii unde slujesc 477 de preoţi disponibili, harnici şi responsabili, constituie prioritatea întregii activităţi eclesiale, evident, cu participarea şi obolul bunilor noştri credincioşi, de la vârsta fragedă a copilăriei până la adolescenţi şi vârstnici, într-o unică familie unită prin dreapta credinţă, rugăciune, slujire liturgică şi misiune educaţională şi social-filantropică.

Redăm în continuare câteva aspecte semnificative în acest sens din domeniile: educaţional, misionar, social-filantropic şi patrimonial-cultural.

Aspecte cultural-educaţionale

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi activează 12 cadre universitare, iar la cele trei programe de studiu sunt înscrişi 141 de studenţi şi 49 masteranzi. Eparhia are 168 fii duhovniceşti şi în alte Facultăţi de Teologie, studenţi şi masteranzi, 15 doctoranzi şi 6 bursieri în străinătate.

La Seminarul Teologic predau 28 cadre didactice şi 3 pedagogi, la sepecializările „Teologie Pastorală“ şi „Patrimoniu“ fiind înmatriculaţi 200 de elevi.

De la 15 septembrie 2013, în cadrul Seminarului funcţionează o clasă pregătitoare cu 25 elevi şi o clasă a II-a cu 17 elevi.

În şcolile publice din cuprinsul Eparhiei în anul şcolar 2012-2013 au predat Religia 303 profesori. Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ s-a desfăşurat în 380 de parohii, numărul total al copiilor participanţi fiind de 5.268, iar în cadrul Programului „Alege Şcoala!“ sunt înscrise 182 de parohii, cu un număr de 1638 beneficiari.

La Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos – acreditată în anul 2012 de CNCCIS în clasa C – au apărut 12 volume şi s-au publicat 4 broşuri, 4 tipuri de calendare, felicitări şi iconiţe.

Departamentul Patrimoniu al Arhiepiscopiei Dunării de Jos răspunde de cele 14 puncte de depozitare şi expunere a obiectelor de patrimoniu: carte şi icoană veche.

Aspecte pastoral-misionare

Activitatea misionară s-a concretizat prin efectuarea de către cei 8 protoierei a 389 de asistențe la slujbă în parohiile din subordine. În cadrul cercurilor misionare, 43 de misionari protopopeşti au coordonat peste 1.500 de slujbe şi vizite misionare. La fiecare parohie s-a desfăşurat săptămânal, cel puţin două din cele patru programe pastoral-misionare eparhiale: „Programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează“, „Cursuri de lectură şi exegeză biblică“, „Programe pastorale dedicate tinerilor“ şi „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestante“. Din datele furnizate de parohii rezultă că, în cadrul acestor programe pastoral-misionare au fost organizate aproximativ 9100 de activităţi.

Evenimentele anului 2013 au fost mediatizate prin mijloacele de comunicare şi publicistice ale Eparhiei şi Patriarhiei Române în peste 200 de articole, ştiri şi reportaje.

Activitatea social-filantropică

A. La nivel de Centru Eparhial, prin intermediul celor patru fonduri eparhiale înfiinţate pentru sprjinirea financiară a activităţilor liturgice, pastoral-misionare, educaţional-catehetice, filantropice şi edilitare, s-au acordat următoarele sume:

1. „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ – pentru preoţii şi familiile acestora, care întâmpină dificultăţi materiale – s-au oferit ajutoare în valoare de 72.400 lei pentru 42 clerici.

2. „Râvna Casei Tale, Doamne...“ – pentru unităţile de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de şantier – constituit din cota de 40% a colectei F.C.M. - ajutoare pentru 18 subunităţi (parohii şi mănăstiri), în valoare totală de 689.478 lei.

3. „Tinereţe şi credinţă“1.958 beneficiari (tineri merituoşi, seminarişti şi studenţi), valoarea totală a ajutoarelor fiind de 74.345 lei; la aceştia se adaugă şi 12 studenţi beneficiari ai Bursei „Arhiepiscopul Casian“, în valoare de 27.150 lei.

4. „Ajută-ţi aproapele“ – au fost susţinute activităţile pentru acordarea de ajutoare credincioşilor cu grave probleme sociale, din acest cont au beneficiind financiare 1.052 persoane, valoarea totală a acestora fiind de 223.322 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate din fondurile Centrului Eparhial prin cele patru conturi este de 1.086.695 lei.

B. În Eparhie (subunităţi) s-au desfăşurat o seamă de activităţi social-filantropice, după cum urmează:

a. Cele 41 de aşezăminte bisericeşti au sprijinit un număr de 4244 persoane (copii, vârstnici şi familii aflate în risc social), valoarea serviciilor acordate ridicându-se la suma de 1.910.551 lei.

b. Au fost derulate cele 24 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 2.775.417, beneficiare fiind 63.014 persoane.

În cadrul programelor eparhiale, menţionăm în mod special pe cel de ajutorare a persoanelor afectate de inundaţiile care au avut loc în judeţul Galaţi în luna septembrie 2013, ocazie cu care s-au desfăşurat numeroase activităţi de sprijinire a credincioşilor respectivi, cele 1419 de familii afectate, primind ajutoare în valoare totală de  1.634.962 lei, după cum urmează:

– prin intermediul celor 10 proiecte eparhiale (ajutoare pentru familiile care au avut persoane decedate, îmbrăcăminte pentru copii, rechizite, lemne, calorifere, sobe, pilote, pături şi lenjerie de pat, materiale de curăţenie), ajutoarele oferite se ridică la suma de 999.286 lei;

– prin intermediul ajutoarelor materiale oferite de parohii din Eparhie, din ţară/străinătate sau de către persoane fizice/juridice, valoarea acestora fiind de 635.676 lei;

c. Centrul Eparhial – prin Fondul „Ajută-ţi aproapele!“ al Catedralei Arhiepiscopale, precum şi prin Fondul chiriarhal Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, a fost acordată suma de 140.793 lei, beneficiare fiind 902 persoane;

d. Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi capelani prin intermediul cărora 15.869 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 96.027 lei;

e. Cei 12 asistenţi şi lucrători sociali au efectuat 1.539 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

f. Asociaţiile misionare care activează pe teritoriul Eparhiei au oferit celor nevoiaşi ajutoare în valoare de  84.677 lei.

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2013, este de 5.694.318 de lei (din care: 260.692 de lei – Centrul Eparhial, 1.174.407 de lei – parteneriate cu Consiliul Local Galaţi, 1.634.962 lei – Colectă sinistraţi, 2.653.395 de lei – Condica Milei Creştine de la parohii, 235.767 de lei – Aşezăminte şi asociaţii eparhiale), numărul total al beneficiarilor la nivel de eparhie fiind de 86.250 de persoane.

Aspecte patrimoniale şi de construcţii bisericeşti

În Arhiepiscopia Dunării de Jos sunt deschise 360 de şantiere, repartizate astfel: 186 şantiere construcţii din nou (55 biserici, 37 clopotniţe, 35 case parohiale, 32 case de prăznuire, 27 alte lucrări de construcţie); 110 şantiere de  reparaţii şi consolidări (102 biserici, 3 clopotniţe, 5 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 55 şantiere de pictură (38 pictură din nou, 17 restaurare pictură).

Menţionăm continuarea, conform graficului de realizare a investiţiei, a lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a „Palatului Episcopal – Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos“, cu fonduri de la Uniunea Europeană. În prezent, lucrările sunt executate în procent de 55,88% raportat la valoarea construcţiei.

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2013 la toate şantierele se ridică la 10.660.469 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 33,00% – contribuţii de la credincioşi; 8,17% – sponsori; 51,13% – Consiliile Judeţene Galaţi şi Brăila şi consilii locale; 0,11% – ajutoare din cota de 40% FCM reţinută la eparhie; 7,59% – Secretariatul de Stat pentru Culte.

Proiecte pentru anul 2014

În cadrul lucrărilor Adunării Eparhiale au fost formulate propuneri pentru anul în curs, după cum urmează:

– tratarea şi împlinirea cu maximă responsabilitate, în toate subunităţile, a programelor sinodale;

– prezentarea şi aprofundarea, prin predici şi cateheze, a învățăturii de credință şi a tuturor aspectelor practice privitoare la Sfânta Taină a Spovedaniei și Taina Sfintei Euharistii, inclusiv prin intensificarea vizitelor pastoral-misionare la domiciliile credincioşilor;

– catehizarea enoriaşilor cu privire la cunoaşterea trecutului poporului român; prezentarea vieții și martiriul Sfinților Brâncoveni și săvârșirea săptămânală a Acatistului Sfinților Martiri Brâncoveni; organizarea unor pelerinaje la ctitoriile brâncoveneşti din Eparhie şi din ţară;

– impulsionarea activităţilor educaţionale atât în şcolile eparhiale, cât şi în învăţământul de stat, la ora de religie;

– organizarea și desfășurarea unui Simpozion Științific Internațional și a unui simpozion interseminarial, pe tema sinodală a anului 2014;

– deschiderea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității creştine de la Dunărea de Jos;

– demararea lucrărilor la Proiectul cu susținere financiară din fonduri europene intitulat ”Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni“.

Se cuvine a mulţumi lui Dumnezeu Cel în Treime slăvit pentru toate împlinirile din anul ce a trecut şi aducem mulţumiri tuturor celor ce s-au implicat şi au sprijinit activitatea liturgică, pastoral-misionară, culturală şi educaţională, economică şi edilitară din cuprinsul parohiilor, mănăstirilor, centrelor sociale, unităţilor de învăţământ teologic şi de stat, protoieriilor, sfetnicilor de la Centrul Eparhial şi, nu în ultimul rând, distinşilor membri ai Adunării Eparhiale, pentru contribuţia din ultimii patru ani la buna desfăşurare a vieţii bisericeşti de la Dunărea de Jos.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook