Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

La cumpăna dintre ani, în toate bisericile şi mănăstirile Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost oficiată rânduiala liturgică specifică acestui moment de bucurie duhovnicească.

La Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în prezenţa rugătoare a credincioşilor gălăţeni, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos şi a rostit cuvenitele rugăciuni doxologice.

La final, fiecare credincios a putut servi un pahar de ceai cald şi alimente tradiţionale, specifice perioadei în care ne aflăm.

În prima zi a anului 2017, la praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului şi la pomenirea Sf Ierarh Vasile cel Mare, după Sfânta Liturghie din Catedrala Arhiepiscopală, Chiriarhul Dunării de Jos a binecuvântat copiii şi tinerii aflaţi în grija Aşezământului Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi.

Aceştia au participat mai întâi la Sfânta Liturghie săvârşită în capela din cadrul Aşezământului, ocrotită de Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Cuv. Parascheva.

La slujbă au luat parte şi monahiile mănăstirii care se află în incinta Aşezământului.

În continuare, ierarhul a săvârşit slujba de binecuvântare la finalizarea amplelor lucrări de recompartimentare, reamenajare şi înzestrare cu mobilier nou a chiliilor maicilor din cadrul mănăstirii  şi a camerelor tinerelor fete care se află în grija Aşezământului Social-Filantropic „Sf. Vasile cel Mare“.

După rugăciunea de mulţumire, copiii şi tinerii i-au sorcovit pe cei prezenţi şi le-au oferit un scurt moment artistic, pentru care au fost răsplătiţi cu daruri, constând în dulciuri, iconiţe, cărţi de rugăciuni şi alte daruri de suflet.

La final, după tradiţia din „casa Sfântului Vasile cel Mare“ din Galaţi, cei prezenţi la eveniment au fost invitaţi la agapa frăţească.

***

Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi, a fost înfiinţat ca orfelinat de fete în perioada interbelică (1936-1939), de către vrednicul de pomenire Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. După 50 de ani de confiscare de către regimul comunist, la iniţiativa şi în urma demersurilor făcute de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în acea vreme Episcop al Dunării de Jos, clădirea  a fost retrocedată, după care s-au efectuat ample lucrări de reamenajare şi dotare.

Reînfiinţat şi inaugurat în octombrie 2000, prin prezenţa şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în prezenţa autorităţilor centrale şi locale, civile şi militare, a ctitorilor şi donatorilor, a clerului eparhial şi a unei mulţimi de credincioşi, aşezământul găzduieşte în prezent un Centru de Plasament Rezidenţial în cadrul căruia sunt îngrijite 27 de tinere provenite din familii defavorizate.

De asemenea, aici funcţionează Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“, inaugurat anul trecut, care acordă asistenţă psiho-pedagogică, meditaţii gratuite şi o masă zilnic la 73 de copii, precum şi Centrul de Asistenţă Medicală şi Laborator de Analize „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“, în cadrul căruia funcţionează patru cabinete medicale (ecografie, stomatologie, medicină generală şi laborator analize), deservite de medici specialişti, care oferă zilnic asistenţă medicală gratuită la peste 20 de persoane (pensionari, elevi, studenţi etc.).

În cadrul aceluiaşi complex fiinţează, tot din anul 2000 şi Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare“ ale cărui maici se ocupă de educaţia duhovnicească a tinerelor găzduite de acest centru filantropic.

La finalul zilei de 1 ianuarie 2017, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, a avut loc tradiţionala întâlnire de suflet a preoţilor din Protoieria Galaţi şi a protopopilor eparhiei cu arhipăstorul lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

În deschidere, ierarhul a înălţat rugăciuni de mulţumire pentru anul care s-a încheiat, după care a vorbit celor prezenţi despre hotărârea Sfântului Sinod de a proclama anul 2017 ca An omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi An comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, creionându-se totodată primele proiecte/programe ce se vor desfăşura în acest an la nivelul parohiilor, protoieriilor, mănăstirilor, şcolilor teologice şi Centrului eparhial, pe temele de reflecţie propuse de Sf. Sinod.

Cu acest prilej a fost lansat şi Anuarul Arhiepiscopiei Dunării de Jos – 2016.

La final au fost evidenţiaţi preoţii care au avut rezultate meritorii în anul 2016 în plan educaţional, cultural şi social filantropic. 

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook