Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În fiecare an, la data de 17 ianuarie când Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, creştinii parohiei gălăţene din cartierul Micro 21 care-l au ca ocrotitor se află în zi de sărbătoare.

Motivaţi de faptul că cinstirea sfinţilor reprezintă un bun  prilej de înmulţire a rugăciunii şi a faptei milostive îndreptate, mai ales, spre semenii aflaţi în suferinţă, mai mulţi membri ai organismelor parohiale de aici au vizitat, în ajun, persoanele private temporar de libertate din Penitenciarul de maximă siguranţă din Galaţi.

În ziua hramului, Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica cea mică a comunităţii, care s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor care, cu evlavie, au participat la slujbă.

În prezent, se află în construcţie o nouă biserică de dimensiuni mai mari, după nevoie pastorale şi liturgice ale enoriaşilor. Noul locaş, zidit din cărămidă, se află acum la nivelul acoperişului, urmând să fie aşezate bolta şi turlele.

La momentul liturgic cuvenit, Chiriarhul Dunării de Jos a împărtăşit cu Sfintele Taine un grup de copii ai Şcolii Gimnaziale Nr. 3 „Ion Luca Caragiale“, instituţie ce se află pe teritoriul canonic al parohiei. Aceşti copiii sunt asistaţi în centrul de zi al parohiei, unde, după programul şcolar îşi fac temele, se joacă, participă la diferite activităţi şi primesc masa de prânz.

„Biserica Sfântului Antonie cel Mare, a arătat Înaltpreasfinţia Sa, este o şcoală de credinţă şi de viaţă liturgică, după cum se vede prin prezenţa numeroşilor credincioşi, dar, în acelaşi timp, este şi o şcoală a dascălului iubirii de Dumnezeu din care se naşte apropierea dintre educatori şi educaţi, dintre familie şi biserică, dintre Biserică şi lume. Pustnicul, sfântul iubirii lui Dumnezeu presară şi aici multă iubire, mai ales pe altarul educaţional, centru duhovnicesc cu o mulţime de copii care astăzi, înainte de a se împărtăşi de ajutorul educaţional şi  de darurile de hram, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este, fără îndoială, o lecţie de sfinţenie, de viaţă în comuniune şi un bun început al programelor educaţionale pentru parohia aceasta, şi  nu numai!“.

La final, Înaltpreasfinţia Sa a oficiat slujba parastasului pentru ctitori dar şi pentru vrednicii de pomenire ierarhi Chesarie Păunescu al Dunării de Jos şi Antonie Plămădeală, Mitropolit al Ardealului şi teolog de seamă al Bisericii noastre.

După tradiţie, preoţii slujitori împreună cu enoriaşii parohiei au pregătit pachete cu hrană caldă, ceai fierbinte şi colivă pe care le-au oferit credincioşilor prezenţi.

La ora amiezii, micii credincioşi au luat prânzul în clădirea centrului social, fiind serviţi de însuşi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian şi ceilalţi preoţi şi diaconi slujitori.

Centrul de zi pentru copii „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“

În anul 2005, parohia „Sf. Cuvios Antonie cel Mare“ din municipiul Galaţi a primit binecuvântarea chiriarhală pentru a construi un centru destinat copiilor proveniţi din familii nevoiaşe. Pe parcursul unui an şi jumătate, a fost ridicată o frumoasă clădire care cuprinde o sală de meditaţie, una de calculatoare, două birouri, o sală de mese, o bucătărie şi o magazie. Încăperile centrului sunt dotate şi utilate cu mobilier nou, copiii care frecventează centrul având toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţilor planificate.

Inaugurarea Centrului de zi pentru copii „Sf. Antonie cel Mare“ din Galaţi a avut loc în ziua de 17 ianuarie 2009, cu ocazia hramului bisericii, slujba de sfinţire fiind săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa autorităţilor locale şi a numeroşi credincioşi.

În prezent aici îşi desfăşoară activitatea 50 de copii selectaţi în baza anchetelor sociale efectuate de asistentul social angajat, ei primind pe lângă o masă caldă, consiliere socială, psihologică, duhovnicească şi sprijin în efectuarea temelor primite pentru acasă.

Pomenirea Sf. Antonie cel Mare la Brăila

Şi pentru credincioşii brăileni, pomenirea Sf. Antonie cel Mare a reprezentat un moment cu încărcătură duhovnicească dedosebită.

La parohia care-l are ca ocrotitor, un ales sobor de preoţi şi diaconi a oficiat, în ajun, slujba Vecerniei cu Litia, după care, în ziua hramului, a săvârşit Sf. Liturghie, în prezenţa copiilor şi tinerilor de la şcolile şi liceele de pe teritoriul parohiei, dar şi a numeroşilor credincioşi.

La momentul chinonicului, un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Sf. Apostol Andrei“ din Brăila a prezentat un moment artistic de muzică şi poezie dedicat poetului naţional, Mihai Eminescu.

La final, toţi copiii au primit cărţi ziditoare de suflet, iconiţe, revista eparhială „Călăuza ortodoxă“ şi au fost invitați la tradiţionala agapă frăţească.

Centru Social-Educaţional de la parohia „Sf. Antonie cel Mare“ din Brăila

În cadrul parohiei „Sf. Antonie cel Mare“ din Brăila, funcţionează şi un Centru Social-Educaţional, aşezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Mucenic Antim Ivireanul şi Sfinţii Martiri Brâncoveni.

Acesta a luat naştere în anul 2008, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, prin osârdia şi strădania pc pr. paroh Cristian Gagu şi prin implicarea membrilor organismelor parohiale şi a numeroşi voluntari.

În prezent, Centrul desfășoară un program educaţional de tip „after scool“ pentru un număr de 18 copii, intitulat „Educaţie şi viaţă spirituală“. În cadrul acestuia, cei 18 elevi beneficiază de meditaţii gratuite la principalele materii studiate în învăţământul gimnazial, oferite de profesori voluntari şi chiar de 20 de elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, fii ai parohiei.

De asemenea, elevii asistaţi primesc zilnic masa de prânz.

În paralel cu activităţile educaţionale, la parohia „Sf. Antonie cel Mare“ se derulează şi un program social-filantropic care se adresează unui număr de 110 persoane marginalizate social, cu venituri reduse sau fără posibilităţi de întreţinere proprie. Acestora, în fiecare sâmbătă şi la marile sărbători li se oferă câte o masă caldă.

Programul social se extinde şi către alte persoane aflate în evidenţele speciale ale parohiei, numeroşi voluntari efectuând vizite la domiciliile acestora pentru a veni în întâmpinarea tuturor dificultăților de ordin material şi spiritual pe care acestea le întâmpină.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook