Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În prima zi a anului 2021, la praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului şi la pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, chiriarhul Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, împreună cu un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor din municipiul Galați.

Cu acest prilej, din patrimoniul sacru al Reședinței Arhiepiscopale a Dunării de Jos, a fost adusă spre închinare racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Vasile, Arhiepiscopul Cezareii Capdociei.

Pe tot parcursul slujbei, cu respectarea strictă a regulilor privind protecţia împotriva virusului SARS CoV-2, credincioşii s-au închinat cu mare dragoste şi evlavie la acest odor de mare preţ.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop a vorbit credincioșilor despre însemnătatea celor trei mari momente duhovnicești sărbătorite în fiecare an la data de 1 ianuarie și anume, praznicul împărătesc al „tăierii împrejur“ a Pruncului născut în ieslea Betleemului, apoi ziua Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei și începutul Noului An civil.

La momentul cuvenit, câţiva copii au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

După Sfânta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopală, chiriarhul Dunării de Jos a mers la Aşezământului Social-Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi.

În capela din cadrul aşezământului social, ocrotită de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfânta Cuvioasă Parascheva, ierarhul Dunării de Jos, în prezenţa angajaţilor şi a monahiilor de la mănăstirea care se află în incinta aşezământului, a săvârşit o slujbă de mulţumire şi a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat importanţa rugăciunii, a educării tinerilor şi a filantropiei creştine, desfăşurate cu sârguinţă în această casă a bisericii, constituită ca o familie pentru cei fără de familie sau cu posibilități materiale reduse.

Întrucât suntem încă în pandemie, cei aproape 100 de copii şi tinerii aflaţi în grija acestei instituţii de ocrotire socială a Arhiepiscopiei Dunării de Jos nu au putut participa la eveniment, însă de Sărbătoarea Naşterii Domnului toţi copiii au primit cuvântul de binecuvântare şi daruri din partea Părintelui Arhiepiscop Casian.

La final, ierarhul Dunării de Jos a oferit celor prezenţi câte o felicitare realizată special pentru sfintele sărbători.

***

Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi, a fost înfiinţat ca orfelinat de fete în perioada interbelică (1936-1939), de către vrednicul de pomenire Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. După 50 de ani de confiscare de către regimul comunist, la iniţiativa şi în urma demersurilor făcute de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în acea vreme Episcop al Dunării de Jos, clădirea  a fost retrocedată, după care s-au efectuat ample lucrări de reamenajare şi dotare.

Reînfiinţat şi inaugurat în octombrie 2000, prin prezenţa şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în prezenţa autorităţilor centrale şi locale, civile şi militare, a ctitorilor şi donatorilor, a clerului eparhial şi a unei mulţimi de credincioşi, aşezământul găzduieşte în prezent un Centru de Plasament Rezidenţial în cadrul căruia sunt îngrijite 27 de tinere provenite din familii defavorizate.

De asemenea, aici funcţionează Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa“, inaugurat anul trecut, care acordă asistenţă psiho-pedagogică, meditaţii gratuite şi o masă zilnic la 73 de copii, precum şi Centrul de Asistenţă Medicală şi Laborator de Analize „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“, în cadrul căruia funcţionează trei cabinete medicale (stomatologie, medicină generală şi laborator analize), deservite de medici specialişti, care oferă zilnic asistenţă medicală gratuită la peste 20 de persoane (pensionari, elevi, studenţi etc.) cu posibilități materiale reduse.

În cadrul aceluiaşi complex fiinţează, tot din anul 2000 şi Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare“ ale cărui maici se ocupă de educaţia duhovnicească a tinerelor găzduite de acest centru filantropic.

Pr. Rareș Bucur

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook