Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Astăzi, 17 ianuarie 2022, în ziua de cinstirec a Sfântului Antonie cel Mare, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit slujba Parastasului pentru strălucitul ierarh, om de cultură şi personalitate proeminentă a Bisericii Ortodoxe Române, neuitatul Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului şi pentru evlaviosul ierarh cu viaţă sfântă, Preasfinţitul Părinte Chesarie Păunescu al Dunării de Jos, la împlinirea a 134 de ani de la naşterea sa.

La slujba din Catedrală au participat membrii Permanenţei Consiliului eparhial, slujitori şi angajaţi mireni din administraţia eparhială, precum şi credincioşi din Galaţi.

La final, Părintele Arhiepiscop a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a evocat chipurile celor doi mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, evidenţiind totodată aportul deosebit al acestora la viaţa bisericească: liturgică, culturală, educaţională, social-misionară şi edilitară.

„În rugăciune, în duh de recunoştinţă profundă şi urmând rânduielile din Biserica noastră, pomenim doi mari ierarhi luminaţi, misionari şi dascăli ai rugăciunii, ai teologiei şi ai misiunii pastorale, în primul rând, la ziua onomastică pe neuitatul Părinte Mitropolit Antonie Plămădeală, fost al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, plămădit în pământul sacru al Basarabiei, răsădit în solul ortodoxiei fertile a neamului românesc, mărturisitor şi aici la Galaţi, trei luni în Zarca, şi apoi la amvon lângă părinţii duhovniceşti Daniil, Sandu, Tudor şi părinţii Paisie şi Cleopa şi apoi, ucenicul marelui patriarh Justinian, ierarh cu mare deschidere din spiritualitatea părinţilor Bisericii universale şi trăitorilor din Biserica noastră spre lucarea didactică, teologică, misionară şi, în acelaşi timp, de reprezentare a Bisericii strămoşeşti în toate întrunirile ce i-au fost lui îngăduite atunci, intercreştine şi panortodoxe.

Alături de dânsul, cu o generaţie înainte, un alt mare dascăl este sărbătorit duhovniceşte în eparhia pe care a păstorit-o ca ierarh sfânt, luminat dascăl de ierarhi, dascălul neuitat al Preafericitului Teoctist de vie memoriem cum îi spunea dânsul: Sfântul Episcop Chesarie, mereu al Dunări de Jos, deoarece, din 1975, când s-a aşezat în casa de lut a înaintaşilor, candela întreţinută la celălalt mormânt al Catedralei nu se stinge niciodată datorită rugăciunii unită cu milostenia.

Ambii ierarhi, Chesarie al Dunării de Jos şi Antonie Plămădeală au ars ca torţe vii, a căror lumină a rugăciunii, a misiunii, a culturii creştine şi îndeosebi a filantropiei nu trebuie să se stingă niciodată din inimile şi din sufletele celor ce lucrează pentru mântuire în Biserica noastră dreptmăritoare Ortodoxă“, a spus ierarhul Dunării de Jos.

Pr. Rareș Bucur

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook