Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos și tipografia Candela cuvântului a centrului eparhial au editat și tipărit an de an, prin purtarea de grijă și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, cărți de teologie, albume de artă sacră, reviste teologice, broșuri despre viețile sfinților și cărți de rugăciune, atât de necesare pentru zidirea sufletească, pentru întărirea în dreapta credință și pentru creșterea duhovnicească credincioșilor din eparhie. Deși este nu doar nepotrivit, dar și cu totul greu a ierarhiza după vreun criteriu oarecare titlurile editate și tipărite de centrul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, totuși, de cea mai largă răspândire se bucură, de departe, cărțile de rugăciune, întrucât ele se adresează deopotrivă clericilor, monahilor și mirenilor, copiilor, tinerilor și vârstnicilor, învățaților și celor mai puțin învățați, novicilor și celor înduhovniciți, adică tuturor celor care simt nevoia de a se apropia de Dumenzeu în și prin rugăciune. O astfel de carte de rugăciuni, foarte cuprinzătoare datorită bogăției rugăciunilor propuse, care răspunde aproape tuturor nevoilor duhovnicești ale unui creștin rugător, a văzut lumina tiparului în anul 2017.

Această Carte de rugăciuni pentru trebuințele și folosul creș­tinului ortodox  este cea de‑a patra de acest tip editată de Arhiepicopia Dunării de Jos, plasându‑se în continuarea celor editate în anii 1997, 2003 și 2007. Volumul tip broșură, cu dimensiuni de 32 cm/61 cm, are nu mai puțin de 551 de pagini și conține rugăciuni grupate în 12 capitole, începutul fiecărui capitol fiind ilustrat cu grafica tradițională a cărților de cult tipărite la Mănăstirea Neamț. Cele 12 capitole sunt precedate de un Cuvânt înainte al Arhiepiscopului Dunării de Jos și sunt urmate de un capitol dedicat unor Reguli tipiconale

Primul capitol cuprinde rugăciunile zilnice pe care trebuie să le rostească creștinul dimineața și seara în continuarea rugăciunilor începătoare. Urmează capitolul numit Rugăciuni la toată vremea și trebuința, în care regăsim rugăciuni scurte ce se rostesc la vreme de încercare, de necaz, dar și la începutul și la sfârșitul lucrului. Cel de‑al treilea capitol este dedicat rugăciunilor ce sunt rostite de creștin în biserică, la intrarea în locașul de închinare, la icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului, la începutul și la sfârșitul slujbei și la ieșirea din biserică.

Cel mai extins capitol este cel de al patrulea, care, după cum spune și titlul său, Rugăciuni la felurite trebuințe, răspunde la cele mai diverse nevoi duhovnicești sau situații în care se poate afla creștinul. Sunt adunate în acest capitol rugăciuni ce se rostesc de părinți pentru copii și de copii pentru părinți, de nași pentru finii de botez sau de cununie, rugăciuni pentru situațiile grele prin care poate trece creștinul, de la secetă, necontenire a ploilor, foamete, molimă, până la prigonire pentru dreapta credință, ispite și încercări, spaimă, gânduri și vise urâte. Un scurt capitol este închinat copiilor, care găsesc acolo rugăciunile la intrarea și ieșirea din clasă. Următorul capitol, al șaselea, cuprinde diferite rugăciuni de pocăință ce se citesc de regulă în timpul Postului Mare, dar și al celorlalte posturi de peste an. Capitolul al șaptelea este dedicat celor mai cunoscute rugăciuni închinate Învierii Mântuitorului și care se cântă sau se rostesc în perioada Penticostarului. Capitolele opt și nouă oferă creștinului textele unor rugăciuni mai ample sub forma Canonului de pocăință către Mântuitorul Iisus Hristos, primul, și a Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dum­nezeu, următorul.

Ultimele patru capitole cuprind rânduielile ce trebuie cu­noscute și împlinite de creștini mai înainte de a se înfățișa înaintea scaunului de spovedanie, canonul de rugăciune înain­te și după Sfânta Împărtășanie, cum se scriu și ce rugăciuni trebuie să însoțească pomelnicele ce se dau la Sfântul Altar pentru pomenirea celor vii și a celor adormiți întru Domnul și, în final, Reguli tipiconale privind posturile de peste an, cu dezlegările specifice, zilele de pomenire a celor mutați la cele veșnice, atât cele de obște, cât și cele particulare, și sărbătorile de peste tot anul, începând cu praznicele împărătești, cu dată schimbătoare și dată fixă, și încheind cu cele ale sfinților mai mari, cu prăznuire.

Chiar și o prezentare succintă ca aceasta, care nu are cum să exprime întreaga bogăție și diversitate a rugăciunilor cuprinse în această carte de rugăciune, arată că greu poate fi găsită vreo nevoie duhovnicească din viața unui creștin căreia să nu‑i ofere rugăciunea de folos sau îndrumarea necesară. Iată de ce, în acest an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“, această carte de rugăciune se va bucura probabil de o nouă editare spre folosul duhovnicesc al creștinilor de la Dunărea de Jos.

Pr. conf. dr. Cristian Gagu

 ***

Carte de rugăciuni, ediţia a IV‑a, este de departe volumul cu cea mai mare adresabilitate, care trebuie să‑şi găsească loc în fiecare inimă şi în fiecare bibliotecă personală şi publică. Volumul, apărut în condiţii grafice deosebite, se deschide cu un cuvânt de întărire, semnat de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, inspirat după un vers din Psalmul 69, 1, al regelui David: „Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte! Doamne, să‑mi ajuţi mie, grăbeşte‑te!“

Cuvântul de deschidere al Arhiereului nostru pune în evi­denţă puterea rugăciunii practicată de martirii şi mărturisitorii noştri care s‑au jertfit în închisorile comuniste şi modul cum au ştiut aceşti rugători tainici să transforme rugăciunea în armă a biruinţei. „Când rugătorul intră în «cămara tainică» a rugăciunii şi îmbrăţişează, duhovniceşte, pe toată lumea, dispar pizmăşiile, inima se purifică, iar lacrima, văzută ori nevăzută, inundă toată fiinţa. În faţa cititorului tăcut, se poate citi chipul iconic al Domnului ce ne invită, fără cuvinte, la tainica întoarcere în sine, ca, astfel, văzându‑ne lăuntric întunericul propriu al păcatelor şi al patimilor, să începem a ne ruga!“, ne învaţă Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Prima povaţă pe care o aflăm este cea legată de modul cum trebuie să ne pregătim pentru rugăciune, etapă care trebuie să înceapă de dimineaţă, după ce ne ridicăm din pat, ne spălăm şi ne îmbrăcăm adecvat, pentru ca prin rugăciune să dobândim isihia, pacea lăuntrică, curăţirea gândurilor şi a gesturilor rele şi să dobândim veşmânt luminos, de lumină.

În cele 559 de pagini, credinciosul găseşte rugăciunile zilnice, de toată vremea şi toată trebuinţa, care debutează cu Rugăciunea începătoare, urmată de scurte invocaţii care stau la baza oricărei pravile, de dimineaţă, de peste zi sau de seară. Pentru a dobândi pacea lăuntrică, un capitol aparte priveşte rugăciunile care se citesc în posturile mari de peste an, dar şi cele din perioada Penticostarului.

De asemenea, volumul con­ţine Canonul de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos, Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, dar şi câteva aspecte despre rânduiala Spovedaniei, a Sfintei Împărtăşiri. Un capitol aparte priveşte, pe scurt, câteva reguli tipiconale, pe care trebuie să le ştie fiecare creştin legate de posturile de peste an, zilele de post dintr‑un an, cele de dezlegare în care se consumă peşte, cele în care se fac nunţi şi altele, rânduite de Sfânta noastră Biserică.

Nu în ultimul rând, volumul cuprinde şi câteva aspecte teoretice despre cum trebuie să ne rugăm în inimă, în gând şi în Biserică, pentru cei dragi nouă, chemaţi la ceruri.

Maria Stanciu

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Călăuză ortodoxă numar special

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook