Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Vineri 12 iulie 2019 secția Museikon a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia a găzduit vernisajul expoziției Spiritualitate creștină la Dunărea de Jos. Organizată de Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității creștine de la Dunărea de Jos în colaborare cu Asociația culturală Octavian Smigelschi din Sibiu, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Muzeul Național Brukenthal, expoziția itinerantă se află la ce-a de-a doua ediție după ce la începutu lanului acestuia a fost expusă la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.

Demersul cultural se bucură de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos care în prefața catalogului expoziției  a subliniat importanța expunerii și promovării icoanelor și a cărților vechi: „Fără dorul de a fix Cuvântul sacru în pagina Ceaslovului, a Evangheliarului, a Mineiului și a Penticostarului, nu am fi moștenit nici rugăciunea mistuitoare a răutăților lăuntrice care ne urcă la întâlnirea tainică cu Dumnezeu și cu Sfinții în fața Sfintelor icoane. Dar acest exercițiu sfânt al tipăririi cărților folositoare de suflet și de luminarea minții laolată cu arta zugrăvirii sfintelor icoane și a făuririi obiectelor de cult, a îmbogățit considerabil patrimoniul cultural al românilor. Zestrea de tezaur pentru noi este și rămâne patrimoniul religios, adevărata mărturie a frumuseții mântuitoare prin care obținem bucuria înscrierii vieții trecătoare a fiecăruia dintre noi în Cartea Veșniciei. Mărturiile expuse, din muzeul nostru eparhial, se vor fi mesagerele acestui traseu de la efemer la etern“.

Expoziția reunește o seamă de icoane românești, lipovenești și grecești darși o seamă de exemplare de carte veche tipărită și manuscris din colecția muzeului eparhial al Dunării de Jos restaurate în laboratorul acestuia. Dintre piesele ce pot fi văzute în expoziție amintim: Cazania lui Varlaam 1643, Apostolul domnitorului Constantin Brâncoveanu 1704, Dumnezeieștile și Sfintele Liturghii a lui Constantin Mavrocordat 1741, Biblia de la Blaj 1795, Ceaslovul de la Brașov 1835, Sfânta Evanghelie a lui Antim Ivireanu din 1693,două manuscrise de muzică psaltic ărealizate la începutul secolului XX și altele.

Demersul acestei expoziții itinerante organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos și de parteneri, se numără printre acțiunile culturale și educative ale eparhei în cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și al „Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescuși al traducătorilor de cărți bisericești“.

Vernisajul expoziției a adunat în sediul Museikon din Alba Iulia numeroși vizitatori dar și preoți profesori de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, restauratori și muzeografii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia și intelectuali de la diferite instituții locale.

În cuvântul de deschidere, doamna dr. Ana Dumitran, șef secție Museikon, a arătat bucuria de a expune aceste piese venite de la Dunărea de Jos dar și satisfacția că aceste exemplare de carte veche sunt foarte bine restaurate. „Constituind prin excelență un spațiu al interferențelor, la fel ca și Transilvania, ținuturile Dunării de Jos ne devin – prin această expoziție – extreme de familiar. Căci cum altfel ar trebui să fie o lume în care s-a auzit aceeași Cazanie s-a citit același text al Sfintei Scripturi și s-au sfințit cu aceleași denumiri românești sfintele icoane? Arc peste timp și spațiu, Cartea românească de învățătură a mitropolitului Varlaam și Biblia lui Samuil Micu sunt doar cele mai ușor de recunoscut relicve ale trecutului nostru comun care poposesc acum în Ardeal spre a-ș iîntâlni alte surori călătoare și a reîntregi simbolic corpul tainic al credinței pe care o mărturisim.”

Pr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, a adus cuvântul de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu pentru realizarea acestui eveniment cultural important și încetatea Alba Iuliei, felicitând activitate aculturală bogată pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos o desfășoară atât în eparhie cât și în afara ei.

Directorul Muzeului Istoriei, Culturii și Spritualității creștine de la Dunărea de Jos, Pr. Cons. Cosmin Ilie în cuvântul adresat participanților la vernisaj a explicat idea de la care a pornit expoziției: „Acest proiect expozițional își propune aducerea în fața publicului a unor exemplare de carte veche, apărute începând cu secolul al XVII – lea, în cele mai importante tipografii din țară și valorifică tipărituri bisericești și manuscrise de muzica psaltică (conținând semnăturile diverselor personalități ale vremii și însemnări importante). Pentru a îmbogăți proiectul expozițional au fost incluse și icoane de patrimoniu (sec. XVIII - XIX), care alături de exemplarele de carte veche nu fac decât să întregească un tablou amplu al conștiinței spirituale și naționale a poporului român și să evidențieze rolul determinant și providențial al Bisericii Ortodoxe Române și slujitorilor ei în crearea limbii literare românești, a dezvoltării învățământului românesc precum și a progresului cultural“.

În continuare preotul profesor Dumitru Vanga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a evidențiat importanța circulației cărților vechi de cult în provincile românești și necesitatea continurii cercetărilor cu privire la sursele tipăririi cărților vechi românești.

Vernisajul expoziției a fost închis de curatorul acesteia, dr. Alexandru Constantin Chituță, președintele Asociației culturale Octavian Smigelschi și șeful secție Educație și Marketing la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu. „Colaborarea pe care o avem cu Arhiepiscopia Dunării de Jos și muzeul eparhial devine din ce în ce mai bogată. A fost o datorie de suflet ca împreună cu pr. Cons. Cosmin Ilie să realizăm o expoziție itinerantă pentru a o putea organiza în mai multe muzee din Transilvania. Sunt prietenii noștriși o așteaptă cu multă bucurie.Expoziția Spirituaitate creștină la Dunărea de Jos dorește să valorifice colecția de carte veche, manuscris și icoane aflată în muzeul gălățean al eparhiei, avansând idea conturării importanței socio-culturale a regiunii Dunării de Jos în mediul cultural național și internațional. Sperăm că această expoziție itinerantă și elegantul catalog să aducă publicului vizitator din Ardeal și miilor de turiști o lecție de istorie și de cultură românească,dar și de armonie și frumos“.

Expoziția Spiritualitate creștină la Dunărea de Jos va putea fi vizitată la Museikon din Alba Iulia până la sfârșitul lunii august urmând ca în luna septembrie să fie vernisată la Muzeul Bistrița iar apoi la Muzeul Orașului Oradea și la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

Alexandru Constantin Chituță

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook