Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

 „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

(V.T., Pildele lui Solomon, cap. 22, v. 6)

Apropierea sfârşitului de an şcolar 2016-2017, nu înseamnă şi terminarea educaţiei tânărului care se află „pe calea vieţii”, mai ales pentru copii de vârstă preşcolară, deoarece în cazul lor, influenţele exercitate din toate părţile: familie, prieteni de grădiniţă sau de joacă, rude, învăţători, vecini, ş.am.d. pot fi definitorii la un moment dat sau până la un punct, uneori destul de îndepărtat, în viaţă.

Setea de cunoaştere a celor mici este în creştere, iar dorinţa lor de a se se exprima trebuie cultivată cu grijă, asta pentru că ei sunt continuatorii, moştenirea noastră a tuturor, comoara pe care o lăsăm în lumea aceasta, după plecarea noastră în veşnicie.

Educaţia oferită acestora de educatori este împlinită de misiunea Bisericii şi a preotului, care vin să încununeze ansamblul de valori aplicate în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale ale copiilor şi tineretului, în general.

Astfel, la parohia „Sfântul Mina” din municipiul Brăila, a fost încheiat un parteneriat cu Grădiniţa Nr. 2 – Brăila, urmărindu-se, printre altele ajutarea copiilor în găsirea răspunsurilor la tulburătoarele întrebări pe care aceştia şi le pun.

În argumentarea celor de mai sus, educaţia religioasă mai ales la această vârstă, pune accent pe latura afectivă şi face apel la sensibilitatea copiilor, având dubla menire de a anula „pornirile rele” şi de a le cultiva pe cele bune.

Obiectivele parteneriatului au vizat şi observarea, comentarea, cunoaşterea şi participarea la activităţi religioase, prin metode practice cum ar fi organizarea unor ateliere de pictură, asta pentru că, în cazul copiilor foarte mici, importanţa relatării de exemplu a istorioarelor biblice, constă nu atât în „intriga” propriu-zisă a întâmplării, cât în faptul că ele transmit copilului credinţa fermă că Dumnezeu EXISTĂ.

În acest sens, copiii au participat la un astfel de atelier de pictură, la Aşezământul Social Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Lacu Sărat – judeţul Brăila, unde au putut descoperi prin mijloacele de exprimare specifice frăgezimii vârstei, dar şi a pensulei, a culorilor, a creioanelor  şi a hârtiei de colorat,  excelenta ilustrare a unei altfel de  abordări a mijloacelor de înţelegere a credinţei  noastre strămoşeşti, prin acest „limbaj meşteşugit” dar practic şi totodată interesant pentru ei.

S-au bucurat deopotrivă, în atmostera jocului şi de aerul curat al împrejurimilor, de frumosul şi binecuvântatul loc care este Aşezământul Sfintei Arhiepiscopii, unde au primit şi o masă caldă, pe care parohia a susţinut-o financiar, valoarea acesteia fiind de 416 lei.

Ne vom strădui să împlinim în continuare această îndatorire cultural-educaţională, potrivit misiunii învăţătoreşti a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, transmisă Sfinţilor Apostoli şi mai apoi, pe mai departe, prin aceştia, prin continuitate apostolică, Episcopilor şi preoţilor Bisericii, conştienţi fiind că educaţia religioasă trebuie să presupună creştere, iar  creşterea înseamnă schimbare şi este un proces care are loc în interiorul individului, acesta sporind în înţelegere, în putere, în inteligenţă, în simţire; întreaga artă a educaţiei poate fi definită ca „stimulare a creşterii”.

Preot Cornel Boboc

Parohia „Sfântul Mina” – Brăila

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook