Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În zilele de 21 şi 22 mai a.c., Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi a organizat Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti care încununează anul universitar 2019-2020. În cadrul evenimentului ştiinţific, un loc distinct l-a ocupat secţiunea „Teologie“, la care s-au înscris 33 de studenţi şi masteranzi.

Ghidaţi de cadrele didactice de la Departamentul Teologic, tinerii teologi au pregătit şi susţinut referate prin care şi-au arătat legăturile duhovniceşti reale şi vii cu Biserica lor, pasiunea de cercetare a Istoriei bisericeşti şi seriozitatea cu care ei privesc provocările actuale cu care se confruntă Biserica. Evenimentul a căpătat deschidere naţională şi o coordonată de dialog interconfesional, întrucât la simpozion au participat şi masteranzi ai Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, dar şi un student al Facultăţii de Teologie Baptistă din Oradea. Lucrările simpozionului s-au desfăşurat on-line, pe platforma „Microsoft Teams“, pe care Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi o pune, gratuit, la dispoziţia studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice. Specificul acestui simpozion a fost dialogul, atât de necesar tinerilor, care s-au arătat dornici a-şi împărtăşi idei şi trăiri legate credinţa şi de idealurile lor.

La simpozion a participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian al Dunării de Jos, în calitate de cadru didactic al Universităţii „Dunărea de Jos“ şi coordonator al mai multor referate care au fost susţinute în acest context. Adresându-se participanţilor la simpozion, ÎPS Sa a arătat că dialogul dintre tineri aboleşte distanţele artificial create de pandemie şi că, prin legăturile duhovniceşti dintre creştini, care trebuie să fie indestructibile, „distanţarea poate fi convertită în comuniune“, iar „motoarele spirituale din noi“ ne propulsează spre idealul absolut, Domnul Hristos. Apreciind evenimentul, din punct de vedere ştiinţific, ÎPS Sa a arătat că, unul dintre principiile în baza cărora funcţionează „Didactica Magna“ este „a nu lua cuvinte de la alţii şi a le da la alţii“, ci a transmite celor ce au trebuinţă şi primesc cu recunoştinţă „cuvinte îndulcite, însufleţite şi înduhovnicite“ prin propria convingere şi credinţă a dăruitorului.

La această cotă de mesaj s-au susţinut referatele. Comisia de evaluare, alcătuită din cadre didactice ale Departamentului Teologic, a apreciat seriozitatea întocmirii lucrărilor şi a desemnat cîştigătorii. Premiul I a fost obţinut de studenta Datcu Annemarie Virginia, cu studiul „Cultura în Imperiul bizantin în timpul lui Justinian și influența ei în ortodoxia românească – literatura, învățământul și arta“. Premiul al II-lea a fost acordat studentei Tomeci Ana, pentru referatul intitulat „Problematica violenței în familie, în actualitate. Cauze, manifestări, remedii. Premiul III a fost împărţit între studentele Lăzărescu Lucia („Reprezentarea Intrării Domnului în Ierusalim în tradiția iconografică bizantină”) şi Balea Chitic Valerica („Reprezentarea Intrării Domnului în Ierusalim în tradiția iconografică bizantină”). Menţiuni au primit monahia Justina Roşca („«Pomul vieţii» şi taina învierii din robia păcatului. Perspectivă teologică şi etnologică“) şi ierod. Rafail Petcu („Slujbele Săptămânii Sfintelor Pătimiri, urcuș spre învierea sufletească. Studiu de caz: Mănăstirea «Sfinții Arhangheli» din Galaţi, în timp de pandemie“).

Atât referatele premiate, cât şi alte contribuţii se vor constitui într-un volum de lucrări ştiinţifice ale studenţilor, care va fi publicat în curând.

Pr. lect. dr. Lucian Petroaia, directorul Departamentului Teologic din Universitatea „Dunărea de Jos“ - Galaţi

 

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook