Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Astăzi Mănăstirea “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cunoscută şi cu numele de Metoc, din Galaţi şi-a sărbătorit hramul. La această sărbătoare a fost prezent şi IPS Casian împreuna cu preacucernicii părinţi consilieri de la centrul eparhial.

Ierarhul Dunării de Jos a slujit Sfânta Liturghie împreună cu ieromonahii şi fraţii acestui aşezământ în biserica veche de 206 ani, ctitorie a negustorului gălăţean Gheorghe Şişman. Fiind singura mănăstire din oraş, gălăţenii au venit în număr mare la slujbă arătându-şi evlavia faţă de aceşti doi mari rugători în ceruri pentru noi, Gavriil şi Mihail, care pururea văd faţa lui Dumnezeu, aşa cum ne spun sfinţii părinţi.

După liturghie s-a făcut o slujbă de pomenire a ctitorilor mănăstirii la mormântul vrednicului de pomenire stareţ, arhimandrit mitrofor Teofil Pandele.

Aşa cum se întâmplă în fiecare an, devenind deja o tradiţie, Înaltpreasfinţitul Casian a mers cu un sobor de preoţi, ieromonahi şi diaconi la Şcoala Gimnazială nr.24 care poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi care se află exact lângă mănăstire.

Aici s-a făcut o rugăciune pentru toţi elevii aceştei şcoli, pentru cadrele didactice şi pentru părinţii lor, după care s-au pomenit toţi profesorii adormiţi întru Domnul, care au predat în această şcoală, timp de peste un secol. A urmat un scurt program artistic susţinut de elevii acestei şcoli constând din cântece şi poezii. La final copiii au primit câte un pacheţel cu mâncare din partea mănăstirii.

În perioada 1832-1838, în casele mănăstirii a funcţionat prima şcoală publică din Galaţi. Şcoala avea o clasă elementară, în care se predau citirea, scrisul, aritmetica şi câteva rugăciuni, toate după o singură carte, „Întâile cunoştinţe” şi o clasă normală, în care se învăţau gramatica, aritmetica şi geografia. În anul şcolar 1832-1833 au învăţat un număr 80 de elevi. Pe terenul actualei mănăstiri s-a construit şi clădirea noii şcoli publice din Galaţi, pământul fiind donat de Mănăstirea Neamţ la stăruinţele domnitorului Mihail Sturdza, la 1846. Această şcoală, existentă şi astăzi, a fost inaugurată la 16 aprilie 1853.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook