Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Duminică, 15 octombrie 2017, credincioșii din comunitatea parohială a localității Constantineşti, Protopopiatul Făurei, județul Brăila, au trăit momente de aleasă înălțare sufletească, întrucât noua pictură a bisericii parohiale cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ din această localitate, a fost sfinţită.

În dimineaţa zilei de duminică, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost întâmpinat, în apropierea bisericii, după tradiţie, de primarul comunei Râmnicelu, domnul Lucian Chiru, şi de gospodari ai localităţii Constantineşti.

După slujba de sfinţire a picturii, a urmat Sfânta Liturghie, săvârşită pe o scenă amenajată în curtea bisericii şi împodobită tradiţional.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de un ales sobor de preoţi din administraţia eparhială şi din parohiile învecinate, în prezenţa credincioşilor din parohie dar şi din localitățile învecinate.

La momentul cuvenit, foarte mulţi copii prezenţi la slujbă fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a vorbit despre importanța pictării bisericilor și a explicat reprezentările picturale ale sfântului locaș.

Cuvântul ierarhului a continuat cu explicarea Pildei Semănătorului, subliniind importanța rodirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi.

Pentru implicarea în lucrările de pictare şi înfrumuseţare a locaşului de cult, pc. pr. paroh Ionel Ioniţă a primit rangul de iconom stavrofor, iar cei ce au sprijinit lucrările bisericii au primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian acte de preţuire.

Evenimentul s-a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru slujitorii şi ctitorii trecuţi la Domnul, urmat de tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

***

Parohia Constantineşti se află în partea de vest a judeţului Brăila pe malul drept al râului Buzău, la aproximativ 40 km de municipiul Brăila

Satul îşi trage numele de la moşierul Constantin Şuţu care avea proprietăţi în această zonă. Primele familii ce s-au stabilit aici, aproximativ 30, au fost împroprietărite în 1864, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Biserica actuală a fost construită, din cărămidă, între anii 2005 – 2006, în formă de navă cu o singură turlă centrală şi un mic pridvor la exterior.

Slujba de sfinţire a locului pentru ridicarea sfântului locaş a avut loc în data de 22 aprilie 2005, când Înalpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos a pus piatra de temelie şi a binecuvântat începerea lucrărilor. Cu avizul Centrului Eparhial, cu sprijinul material al Consiliului Local Râmnicelu, condus de domnul primar Chiru Lucian prin jertfelnicia enoriaşilor parohiei şi a altor dreptmăritori creştini, prin implicarea pc pr. protoiereu Viorel Enache şi a preotului paroh Ionel Ioniţă, lucrările de ridicare a bisericii s-au încheiat în toamna anului 2006, iar în anul următor alături de sfântul locaş a fost construită o clopotniţă.

Înzestrată cu catapeteasmă şi cu toate cele trebuincioase slujirii dumnezeieşti, după rânduială, biserica a fost sfinţită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, în data de 12 octombrie 2008.

În toamna anului 2011 au început lucrările de pictură în tehnica „fresco“, fiind executate de pictorul Bejan Paraschiv, sub supravegherea sectorului Patrimoniu şi Construcţii bisericeşti, cu sprijinul material al Consiliului Local al Comunei Râmnicelu şi al jertfelnicilor credincioşi, prin implicarea pc. protoiereu de Făurei, pr. Viorel Enache, a membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, în frunte cu pc. pr. paroh Ionel Ioniţă. Totodată, au fost realizate lucrări de înnoire a exteriorului bisericii şi s-au finalizat cele de construcţie a clopotniţei şi a gardului împrejmuitor.

Astfel pregătită şi împodobită cu un frumos veşmânt pictural, a fost săvârşită slujba de sfinţire a picturii de către Chiriarhul Dunării de Jos, în data de 15 octombrie 2017, an declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „«Anul omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti» şi «Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului»“.

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Călăuză ortodoxă numar special

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook