Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Pe „cărările sfinților“ s-a bătătorit, de la început, „pământul“ inimilor primilor creștini în ținutul Dunării de Jos și apoi în tot întinsul teritoriului creștinat timpuriu de Sfântul Apostol Andrei, însoțit de Sfântul Filip. Ce a urmat, se cunoaște. Formarea unui popor creștin ortodox, de limbă și cultură latină.

Se împlinesc zilele acestea 24 de ani de la cel mai mare eveniment-pelerinaj pe pământul României, la Sărbătorile Sfintei Cuvioase Maici Parascheva de la Iași, 12-17 octombrie 1996: aducerea capului Sfântului Andrei, prin inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Iași.

Și la Galați  am fost binecuvântați de Sfântul Apostol Andrei, în pelerinaj de la Iași, în zilele de 16 si 17 octombrie 1996.

Fericitul eveniment a întărit credința în inimile creștinilor români de pretutindeni dornici de comuniune, de solidaritate și de unitate frățească și românească. Iașiul a devenit centru creștin și european de pelerinaj. Aceste binefaceri se simt și se văd în atâtea inițiative spirituale, culturale și social-filantropice, cu efecte binefăcătoare în toată Biserica și țara.

Pe „calea sfinților”, inițiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei la Iași de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, de ani buni și în capitală, la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou s-au folosit spiritual și întărit comunitar mii și mii de suflete. Pelerinajul cu moaștele Sfântului Andrei și la București a însemnat și consfințirea ocrotirii apostolice a Bisericii și a Neamului, de cel Întâi chemat de Hristos la apostolat. A devenit ocrotitorul Catedralei Naționale și al poporului român, aspecte consfințite de lege, în semn de recunoaștere a rolului constructiv al Bisericii Ortodoxe, diacronic și sincronic, la binele și prosperitatea poporului român, unul din cele mai religioase popoare ale lumii.

Însuși Papa Ioan Paul a II-lea, acum două decenii, a afirmat apostolatul Sfântului Andrei la români.

Statul român  este recunoscut în Europa și în lume și prin garantarea constituțională și faptică a libertății religioase, prin care se ia pulsul adevăratei normalități democratice.

Evident, acum suntem într-o etapă total nefericită, ca toată lumea, provocată de pandemie. Grija autorităților pentru sănătatea noastră este nu numai împărtășită, ci este puternic susținută de Biserică prin fapte reale și concrete, ca și de celelalte culte, așa cum este firesc. Sunt bine cunoscute, în acest sens, faptele de implicare reală a slujitorilor Bisericii în sfătuirea credincioșilor pentru respectarea normelor sanitare, de susținere a medicilor și spitalelor cu materiale și aparatură, precum și ajutarea concretă a celor defavorizați. Sănătatea trebuie apărată, însă în integralitatea ei, sufletească și trupească!

În acest caz limitarea drastică a pelerinajelor de la Iași și de la București înseamnă eludarea principiilor de bază ale „coresponsabilității și cooperării” dintre factorii răspunzători: Statul și Cultele, în cazul nostru, Biserica Ortodoxă.

Tocmai limitarea de către autorități a celor mai importante momente de alinare a suferințelor unui popor creștin conduce, din nefericire, la o finalitate discriminatorie și chiar păguboasă nouă tuturor. Faptul că nu s-a luat în considerare efortul deosebit al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de a respecta, cu sfințenie, la pelerinaj, toate normele sanitare, aduce, iată, mari prejudicii pelerinilor pașnici și responsabili de propria sănătate și a semenilor lor.

Reluarea dialogului dintre reprezentanții Bisericii și ai Statului, în vederea soluționării înțelepte, echilibrate și corecte a tensiunii provocate de limitarea de către autorități, a pelerinajelor de la Iași și București, pe temeiul respectării libertății religioase și al normelor sanitare în timp de pandemie, contribuie la unirea eforturilor noastre de așezare a societății românești pe pilonii demnității, responsabilității și solidarității la bine și la greu.

Să ne rugăm, slujitori și toți cei ce ați bătătorit, cu atâta folos sufletesc, calea sfinților: Sfânta Parascheva la Iași și Sfântul Dimitrie la București, ca și Sfântul Apostol Andrei la Galați.

Să ajute Dumnezeu să se găsească și acum cele mai echilibrate căi de rezolvare a situației, numai și numai spre binele și sănătatea sufletească și trupească, a tuturor.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Pastorală la Învierea Domnului

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook