Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În fiecare an, zilele de 16 şi 17 octombrie reprezintă momente de mare profunzime duhovnicească pentru Eparhia Dunării de Jos, întrucât în aceste zile, acum 24 de ani, Sfântul Apostol Andrei a binecuvântat poporul de la Galaţi prin venirea sfintelor sale moaşte.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în data de 16 octombrie 1996, la ceas de Vecernie, ajungeau la Galaţimoaştele primului apostol al lui Hristos, ocrotitorul Galaţiuluişi al întregii eparhii, dar şi ocrotitor spiritual al României.

Plini de evlavie, de bucuria şi de entuziasm, credincioşii de la Dunăre au întâmpinat atunci Sfintele Moaşte ale Sfântului Andrei,venite la Galaţi de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Paraschevade la Iaşi, după ce acolo au stat câteva zile mângâind şi oferind ajutor sutelor de mii de credincioşi din întreaga ţară.

În acest an, slujba de priveghere din ajun a deschis sărbătoarea propriu-zisă, iar astăzi, 17 octombrie, în Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, în prezenţa chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către slujitorii acestui sfânt locaş.

La slujbă au fost prezenţimulţicredincioşi din municipiul Galaţi, între aceştia aflându-seşi mame cu copii pe braţe venite special pentru a se ruga şi a se închina în Catedrala gălăţeană în această zi de mare sărbătoare.

După Sfânta Liturghie, Arhipăstorul Dunării de Jos a rostit rugăciuni de mulţumirepentru binefacerile primite de la Dumnezeu de slujitorii şicredincioşii acestei eparhii, prin mijlocirea şi ajutorul Sfântului Apostol Andrei.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a vorbit despre chemarea adresată de Mântuitorul Iisus Hristos Sfântului Andrei şi misiunea de propovăduire a Evangheliei pe care acesta a îndeplini-o cu mare dragoste şi jertfă, dar şi despre momentul de mare profunzime duhovnicească al primirii Sfintelor sale moaşte în Eparhia Dunării de Jos.

„Mulţumim lui Dumnezeu şi cinstim după cuviinţă pe cel dintâi chemat de Domnul la apostolat, Sfântul Apostol Andrei, în zilele de 16 şi 17 octombrie, pentru a marca ziua pe care Sfântul Apostol Andrei, de la Iaşi, de la sărbătorile Sfintei Parascheva, de acum 24 de ani, în pelerinaj a vizitat, a propovăduit şi a întărit duhovniceşte creştinii de la Dunărea de Jos şi nu numai, prin prezenţa Sfintelor sale moaşte, chemate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Iaşi şi, apoi, cu binecuvântarea Preafericirii Sale, la Galaţi“, a spus chiriarhul Dunării de Jos.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiatevlavia deosebită pe care o au credincioşii de la Dunărea de Jos pentru Sfântul Andrei şi lucrarea sa de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu continuată prin hramurile pe care le-au primit mai multe locaşuri de cult şi instituţii gălăţene.

„A rămas de atunci nu doar amintirea, ci conştiinţa prezenţei Sfântului Apostol Andrei în viaţacreştinilor români şi, pentru creştinii de la Dunărea de Jos, a rămas evlavia pentru continuarea misiunii sale prin hramul Catedralei Arhiepiscopale, prin construirea a trei biserici semnificative cu hramul Sfântul Apostol Andrei, la Seminarul Teologic «Sfântul Andrei», cea mai veche instituţie de pe teritoriul României unde a fost pomenit Sfântul Apostol Andrei cu evlavie şi a contribuit la formarea spirituală şi misionară a atâtor generaţii de preoţi, apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sfântul Apostol Andrei» din Galaţi pentru a primi darul vindecării, prin rugăciunile sfântului ocrotitor,şi pe platforma siderurgică, la «Catedrala siderugiştilor», pentru a arăta bărbăţia Sfântului Apostol Andrei pentru pâinea noastră cea de toate zilele şi, nu în ultimul rând, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români de la Dunărea de Jos. Prin urmare, acestea reprezintă slujirea cu sfinţenie la Sfântul Altar, misiunea creştină, grija pentru sănătatea sufletească şi trupească, educaţia creştină şi lucrarea prin rugăciune şi muncă pentru mai binele spiritual şi material al poporului care astăzi este ocrotit de Sfântul Apostol Andrei, iar Sfântul Andrei este cel care întăreşte, se roagă şi ajută toţi slujitorii şi poporul român prin «chivotul cel mare» care este Catedrala Mântuirii Neamului, unde capul Sfântului Apostol Andrei şi mâna sa dreaptă, la chemarea Preafericitului Patriarh Daniel, au sfinţit această «Biserică simbol», de suflet, de unitate, de credinţăşi de neam a românilor“, a mai precizat ierarhul.

La final, toţicredincioşii prezenţi la slujbă au avut posibilitatea de a se închina la racla ce adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Eparhiei Dunării de Jos şi al întregului neam românesc.

⁕⁕⁕

Din anul 1992, Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale şi al municipiului Galaţi, iar din data de 14 noiembrie 2001, prin hotărârea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române, este ocrotitorul spiritual al României.O părticică din moaştele sale se află permanent la închinare în racla din Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, iar momentul trecerii Sfintelor sale moaştepe la Galaţi, la puţin timp după acest eveniment, a fost pictat în pronaosul Catedralei.

În noiembrie 2002, Înaltpreasfinţitul Părinte Mihail, Arhiepiscopul ortodox al Vienei și Mitropolit al Austriei și Ungariei, sosit la Galați ca reprezentant al Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a dăruit Eparhiei Dunării de Jos cea mai mare părticică din moaștele Sfântului Apostol Andrei „Protoclitul“ existentă în Europa, în afara sfintei relicve de la Patras.

Pr. Rareș Bucur

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook