Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Protoieria Brăila

Data înființării Protoieriei Brăila nu este cunoscută, însă există mențiuni privind existența clericilor în această urbe, încă din secolul XVI (1570), în Registrul Otoman de recensământ. În perioada funcționării Mitropoliei Proilaviei, primul protopop cunoscut este arhimandritul Ioanichie (1644). După desființarea Mitropoliei Proilaviei și reorganizarea bisericească a Brăilei, primul protopop a fost preotul Vasile Tănase (1832-1833). Între cei care au deținut funcția de protoiereu de Brăila s-au numărat: preotul Anghel Constantinescu, autor al Monografiei Episcopiei Dunării de Jos, precum și preoții Șerban Sâmpetru și Gogu Sârbu, clerici de seamă ai urbei de la Dunăre.

Protopop: pc. preot Mircea Băncilă, născut în anul 1976.

Secretar: pc. preot Victor Dragomir, născut în anul 1954.

În cuprinsul protopopiatului se află 28 de parohii urbane şi 32 de parohii rurale, o filie, 12 capele care deservesc instituţii socio‑medicale, precum şi 11 cantine sociale, două cabinete medicale, un centru balneoclimateric, 3 centre de zi pentru copii şi o grădiniţă pentru copii.

În protopopiat activează 80 de preoţi, 1 diacon şi 29 de cântăreţi bisericeşti.

Un număr de 9 parohii sunt vacante şi încredinţate supli­nirii.

Pe teritoriul protopopiatului se află Mănăstirile Lacu Sărat și Măxineni.

 

Parohii urbane

1. Parohia „Adormirea Maicii Domnului“

Str. Unirii, nr. 220

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1909-1914.

Beneficiarii Grădiniței parohiale „Familia“ sunt 43 de copii care provin din familii monoparentale, din familii de rromi, copii luaţi in plasament, copii lăsaţi in grija rudelor cu părinţi plecaţi în străinătate, copii cu dizabilităţi, cu posibilităţi financiare reduse, dar şi copii din familii fără probleme sociale.

Cabinetul medical parohial „Adormirea Maicii Domnului“, înființat în anul 2000. Deservește aproximativ 576 persoane anual.

Preot paroh Cătălin Hurmuzache, născut în anul 1977.

2. Parohia „Sfântul Apostol Andrei“

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Apostol Andrei“, începută în 2001.

Preot paroh Vasilică Popescu, născut în anul 1967.

Preot slujitor Emil‑Leonard Puiu, născut în anul 1973.

3. Parohia „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“

Str. Calea Galaţi, nr. 342A

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“, zidită între 2000-2003.

Există Centrul social-educaţional „Sf. Martiri Brâncoveni“ al parohiei „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“.

Preot paroh dr. Cristian Gagu, născut în anul 1972.

Preot slujitor Mircea-Marian Ciobotaru, născut în anul 1976.

4. Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“

Str. Petru Maior, nr. 26

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Apotoli Petru și Pavel“, zidită între 1870-1881, pe locul unei biserici mai vechi. După finalizarea lucrărilor de construcție, lăcașul a fost înfrumusețat cu vitralii realizate la Viena, de către Petre Bancotescu. Între anii 1950 și 1990 a avut statutul de catedrală a orașului Brăila.

Între anii 1921-1942 a slujit la această biserică preotul Anton Angelescu, viitorul Episcop Antim al Buzăului (1944-1979).

Există Centrul filantropic „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, înființat în anul 2003. Beneficiarii sunt 30 de persoane care primesc o masă, ocazional.

Preot paroh Marius Sinca, născut în anul 1985.

5. Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“

Str. Piaţa Traian, nr. 23

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită în secolul al XVII-lea. Pentru o perioadă de timp, a fost geamie. Între 1808-1810 a fost transformată temporar în biserică ortodoxă, iar mai târziu, la 1829, după eliberarea Brăilei de sub turci,
a fost consfințită ca și biserică ortodoxă. La această biserică a slujit între anii 1934-1998, părintele Alexandru Mateescu, cleric de seamă și Cetățean de Onoare al municipiului Brăila.

Există Centrul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare“, înființat în anul 2010. În momentul de faţă, beneficiarii sunt în număr de 45 de persoane nevoiaşe, în special copii, numărul de locuri putând fi suplimentat până la 60, hrana caldă fiind oferită zilnic.

Preot paroh Victor Ţugui, născut în anul 1961.

Preot slujitor Mihai‑Ciprian Duca, născut în anul 1976.

6. Parohia „Buna Vestire

Str. Calea Călăraşi, nr. 3

Biserica parohială cu hramurile „Buna Vestire“, „Izvorul Tămăduirii“, „Sfântul Gherasim“ şi „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1863-1872, fiind unica biserică din eparhie cu trei Sfinte Altare. A fost sfințită la 29 octombrie 1872, de către Episcopul Melchisedec Ștefănescu al Dunării de Jos.

În timpul efecturăii lucrărilor de construcție a fost descoperit un izvor, ulterior captat într-o fântână, unde anual, Ierarhul Dunării de Jos oficiază slujba Aghiasmei Mici cu ocazia praznicului Izvorului Tămăduirii.

Există Centrul filantropic „Sfântul Fanurie“, înființat în anul 2003. Beneficiarii actuali sunt 20 de persoane cu venituri reduse din cuprinsul parohiei (singure, izolate, marginalizate, neglijate, abandonate sau în pericol de a fi abandonate), cărora li se fac periodic anchete sociale şi care primesc ocazional hrană caldă.

Preot paroh Doru Sima, născut în anul 1974.

Preot slujitor Filip Nicolescu‑Veselu, născut în anul 1958.

7. Parohia „Sfânta Cruce“

Str. Satelitului, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci“, zidită în 1943, în reconstrucție din anul 2012.

Există Centrul filantropic „Sf. Cruce“ al parohiei „Sfânta Cruce“.

Preot paroh Gheorghe Marinescu, născut în anul 1950.

Preot slujitor Mihail Dănilă, născut în anul 1958.

8. Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva“

Str. Mihai Bravu, nr. 10

Biserica parohială cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ și „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău“, zidită între 2006-2012, pe locul unde, în trecut, au mai existat trei biserici. În timpul existenței celei de-a doua biserici, a slujit aici Preotul Anghel Constantinescu (1908-1941), cleric de seamă al Eparhiei Dunării de Jos, care a îndeplinit pe rând funcțiile de: revizor eclesiastic al eparhiei (1903-1908 și 1913-1920), protopop de Brăila (1908-1910) și director al Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galați (1919-1922). Este autor al mai multor studii, articole și volume de valoare, dintre care cea mai valoroasă este Monografia Sfintei Episcopii a Dunărei de Jos (ed. I - 1906; ed. a II-a - 2014).

Există Centrul filantropic „Cuv. Parascheva“, înființat în anul 1998. Beneficiarii actuali sunt 70 de persoane, familii sărace cu posibilităţi reduse de existenţă, familii cu copii mulţi, bătrâni fără sprijin social, cărora li se oferă, de două ori pe săptămână, hrană caldă.

Preot paroh Stan Ştefan, născut în anul 1955.

Preot slujitor dr. Ovidiu-Dănuț Soare, născut în anul 1964.

Preot slujitor Sică Simeon Bănică, născut în anul 1969.

9. Parohia „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“

Str. Râmnicul Sărat, nr. 71-73

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“, zidită între 2001- 2014.

Preot paroh Daniel‑Marian Bogdan, născut în anul 1973.

10. Parohia „Sfântul Dumitru“ – cartier Brăiliţa

Str. Smârdan, nr. 89

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, zidită între 1908-1911.

Centrul filantropic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“ oferă masă caldă ocazional pentru un număr de 20 de copii.

Preot paroh Adrian‑Georgică Buescu, născut în anul 1979.

Preot slujitor Sandu Preda, născut în anul 1964.       

11. Parohia „Sfânta Muceniţă Filofteia“

Str. Alexandru Vlahuţă

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Muceniță Filofteia“, zidită între 1990-2005.

Exită Centrul social-filantropic „Sf. Filofteia“, înființat în 1999. În prezent se asigură masa zilnic, pentru 35 persoane, în special copii care provin din familii care prezintă un grad mare de risc social.

Preot paroh Nicolae Filimon, născut în anul 1957.

Preot slujitor Ştefan Mihalcea, născut în anul 1974.

12. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“

Str. Eremia Grigorescu, nr. 26

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ și „Sfânta Mare Muceniță Marina“, zidită între 1851-1857, printre ctitori aflându-se și Barbu Dimitrie Știrbei, domnitorul Țării Românești.

Printre slujitorii de seamă ai acestei biserici, se numără și părintele Gogu Sârbu (1912-2003), protoiereu de Brăila (1947-1948) și cetățean de onoare al municipiului cu același nume (1996).

Preot paroh Mitică Damian, născut în anul 1968.

Preot slujitor Narcis-Gabriel Boabeş, născut în anul 1979.

13. Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“

Str. Roşiori, nr. 272

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, zidită între 1872-1877.

Preot paroh Ştefan Constandache, născut în anul 1981.

Preot slujitor Dan‑Nicolae Bărăgan, născut în anul 1975.

14. Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“

Calea Galaţi, nr. 74

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul“, zidită între 1900-1912.

Preot paroh Maricel Chiriţă, născut în anul 1963.

Preot slujitor Costache Tureatcă, născut în anul 1952.

15. Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“

Str. Şcolilor, nr. 38 bis

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“, zidită între 1857-1863.

Preot paroh Traian Mazăre, născut în anul 1953.

Preot slujitor Sorin Băruș, născut în anul 1979.

16. Parohia „Înălţarea Domnului“

Bd. A.I. Cuza, nr. 126

Biserica parohială cu hramul „Înălțarea Domnului“, zidită între 1862-1882.

Centrul filantropic „Înălţarea Domnului“ oferă masă caldă, ocazional, pentru un număr de 30 de nevoiaşi.

Preot paroh Ionel Bujoi, născut în anul 1961.

17. Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, vacantă.

Calea Călăraşi, nr. 236A

18. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina“

Str. Deva, nr. 2

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Mina“ şi „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1919-1928 de către familia Nedelcu și Ana Chercea.

Preot paroh Cornel‑Daniel Boboc, născut în anul 1977.

19. Parohia „Sfinţii 40 de Mucenici“

Str. Piaţa Dorobanţi, nr. 4

Biserica parohială cu hramul „Sfinții 40 de Mucenici“, zidită între 1990-1994.

Preot paroh Adrian Vanghele, născut în anul 1984.

Diacon Costel Toma, născut în anul 1981.

20. Parohia „Naşterea Domnului“

Str. Dorobanţi, nr. 4

Biserica parohială cu hramul „Nașterea Domnului“, zidită între 1996-2005.

Există Centrul social-filantropic „Sf. Nicolae şi Sf. Vasile cel Mare“, înființat în anul 1999. Oferă zilnic o masă caldă la prânz pentru 130 persoane. Beneficiari sunt familiile sărace, copii si oameni ai străzii, bătrânii și copiii bolnavi din centrele de zi.

Preot paroh Costel Vatră, născut în anul 1963.

Preot slujitor Horaţiu Moldovan, născut în anul 1974.

21. Parohia „Naşterea Maicii Domnului“

Str. Aleea învăţătorilor, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului“, zidită între 1999-2002.

Există Centrul de zi pentru copii „Sf. Martiri Brâncoveni“ al parohiei „Nașterea Maicii Domnului“.

Preot paroh dr. Sorin Marinescu, născut în anul 1972.

Preot slujitor Ionuț‑Georgel Tache, născut în anul 1987.

22. Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae“

Str. Ana Aslan, nr. 12

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1860-1865.

Cabinetul medical „Sfântul Ierarh Nicolae“, înființat în 2000. Numărul beneficiarilor este de aproximativ 300 persoane anual.

Preot paroh dr. Leontin Popescu, născut în anul 1967.

Preot slujitor Iulian Iordache, născut în anul 1975.

23. Parohia „Radu Negru“

Str. Şoseaua Buzăului, nr. 117

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Treime“, zidită între 1933-1941.

Există Centrul social-filantropic „Sf. Cuv. Casian“ al parohiei „Radu Negru“.

Preot paroh Ion Tudose, născut în anul 1958.

Preot slujitor Victor Dragomir, născut în anul 1954.

24. Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon - Nou“

Str. Şoseaua Buzăului, nr. 15

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon“, zidită între 1999-2014, aflată în etapa executării finisajelor exterioare.

Capela cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon“, amenajată între anii 1998-1999.

Preot paroh Mircea‑Ionuţ Băncilă, născut în anul 1976.

Preot slujitor Gheorghe Ștefan, născut în anul 1953.

25. Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon - Vechi“

Bd. A.I. Cuza, nr. 23

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon“, zidită în 1906.

Cantina socială „Sfântul Ioan Casian“, înființată în 1998. Oferă masa zilnic, pentru 87 persoane cu venituri mici sau fără venituri, singure, izolate, marginalizate, neglijate, abandonate sau în pericol de a fi abandonate, cărora li se fac periodic anchete sociale şi li se completează fişe individuale de analiză de către asistentul social al centrului.

Preot paroh Valentin‑Lorenţ Roşu, născut în anul 1961.

26. Parohia „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“

Str. Comuna din Paris

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare“, zidită între 2009-2010.

Preot paroh Bogdan‑Laurenţiu Frunză, născut în anul 1976.

27. Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi“

Calea Călăraşi, nr. 305A

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi“, începută în 2005.

Preot paroh Ştefănel‑Tomiţă Brangă, născut în anul 1965.

Preot slujitor Florin‑Marius Grecu, născut în anul 1968.

28. Parohia „Sfânta Treime“

Str. Piaţa Carpaţi, nr. 1A

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Treime“, zidită între 1934-1938.

Există Centrul filantropic „Sfânta Treime“, înființat în 2006. Oferă în zilele de marți și joi, o masă caldă pentru 35 de copii cu probleme sociale, de la Școala „Mihu Dragomir“ din Brăila.

Preot paroh Constantin Popa, născut în anul 1954.

Preot slujitor Costel Airinei, născut în anul 1968.

 

Parohii rurale

29. (1) Parohia Albina

Loc. Albina, com. Tichileşti, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului“, zidită în 1930.

Preot paroh Vasile Popa, născut în anul 1952.

30. (2) Parohia Baldovineşti

Loc. Baldovineşti, com. Vădeni, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1933-1934. În această localitate a copilărit scriitorul și jurnalistul Panait Istrati (1884-1935).

Există Centrul filantropic „Sf. Iosif cel Milostiv“ al parohiei Baldovineşti.

Preot paroh Răzvan Dumitrescu, născut în anul 1986.

31. (3) Parohia Cazasu

Str. Principală, nr. 68, com. Cazasu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită între 1878-1884.

Preot paroh Mihai Luncaşu, născut în anul 1963.

32. (4) Parohia Căldăruşa, vacantă.

Loc. Căldăruşa, com. Traian, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului“ şi „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul“, zidită în 1997.

33. (5) Parohia Chiscani I

Str. Cuvioasa Parascheva, nr. 6, com. Chiscani, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită între 1865-1869.

Există Centrul social al parohiei Chiscani I.

Preot paroh Dumitru Bloju, născut în anul 1976.

34. (6) Parohia Chiscani II

Str. Sfântul Nicolae, nr. 20-22, com. Chiscani, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1998-2002.

Preot paroh Valentin‑Vasile Hanganu, născut în anul 1975.

35. (7) Parohia Comăneasca, vacantă.

Loc. Comăneasca, com. T. Vladimirescu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Buna Vestire“, zidită între 1945-1946

36. (8) Parohia Cotu‑Lung, vacantă.

Str. Vameşului, loc. Cotu‑Lung, com. Siliştea, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1924-1925.

37. (9) Parohia Găvani

Loc. Găvani, com. Gemenele, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 2002-2010.

Preot paroh Florin Duţă, născut în anul 1976.

38. (10) Parohia Gemenele

Str. Sfântul Nicolae, com. Gemenele, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1904-1908.

Preot paroh Cătălin Zală, născut în anul 1975.

39. (11) Parohia Gurguieţi, vacantă.

Str. Monumentului, nr. 30, loc. Gurguieţi, com. Scorţaru‑Nou, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, zidită între 1874-1878.

40. (12) Parohia Lacu‑Sărat

Str. Şcolii, nr. 7, loc. Lacu‑Sărat, com. Chiscani, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, zidită în 1898.

Preot paroh Valentin Nedelcu, născut în anul 1977.

41. (13) Parohia Latinu

Str,. Focşani, nr. 32, loc. Latinu, com. Măxineni, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“, zidită între 1860-1865.

Preot paroh Gheorghe Sin, născut în anul 1980.

Filiala Voineşti, com. Vădeni

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită între 1937-1939.

42. (14) Parohia Mărtăceşti

Str. Principală, loc. Mărtăceşti, com. Siliştea, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 1999-2009.

Preot paroh Cristian‑Florin Calu, născut în anul 1980.

43. (15) Parohia Măxineni

Com. Măxineni, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, zidită între 1938-1944. Se află în lucrări de consolidare și reparație.

Preot paroh Vlad Mihalcea, născut în anul 1983.

44. (16) Parohia Oancea

Str. Şcolilor, nr. 21, loc. Oancea, com. Romanu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Treime“, zidită în 1935.

Preot paroh Nicolae Voineag, născut în anul 1983.

45. (17) Parohia Pietroiu, vacantă.

Str. Bisericii, loc. Pietroiu, com. Vădeni, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, zidită în 2000.

46. (18) Parohia Pitulaţi, vacantă.

Str. Bisericii, loc. Pitulaţi, com. Scorţaru‑Nou, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare“, zidită între 1899-1903.

47. (19) Parohia Romanu

Str. Sfatului, nr. 15, com. Romanu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită în 1890.

Preot paroh Emanuel Bujoi, născut în anul 1989.

48. (20) Parohia Sătuc

Str. Râmnicu-Sărat, nr. 42, loc. Sătuc, com. Cazasu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae“ și „Sfinții Martiri Brâncoveni“, zidită între 2005-2012.

Preot paroh Florinel Stan, născut în anul 1976.

49. (21) Parohia Scorţaru‑Nou

Str. Administraţiei, nr. 16, com. Scorţaru‑Nou, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1854-1856.

Preot paroh Vasile‑Marian Neagu, născut în anul 1982.

50. (22) Parohia Scorţaru‑Vechi

Loc. Scorţaru‑Vechi, com. T. Vladimirescu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 1924-1926.

Preot paroh Leonard Iacob, născut în anul 1977.

51. (23) Parohia Sihleanu, vacantă.

Loc. Sihleanu, com. Scorţaru‑Nou, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“, zidită între 1888-1889.

52. (24) Parohia Silistraru

Loc. Silistraru, com. Traian, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1878-1882.

Preot paroh Marian Damian, născut în anul 1985.

53. (25) Parohia Siliştea

Com. Siliştea, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1923-1929.

Preot paroh Daniel Ion, născut în anul 1974.

54. (26) Parohia Tichileşti I

Com. Tichileşti, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită în 1852.

Preot paroh Dan-Nicolae Tudor, născut în anul 1980.

55. (27) Parohia Tichileşti II

Com. Tichileşti, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramurile „Înălţarea Domnului“ şi „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“, zidită între 2012-2015.

Preot paroh Eduard‑Mihai Bolovan, născut în anul 1978.

56. (28) Parohia Traian

Com. Traian, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită în 1897.

Preot paroh Gabriel Duţu, născut în anul 1978.

57. (29) Parohia Tudor Vladimirescu

Str. Brăilei, nr. 68, com. T. Vladimirescu, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi“, zidită între 1880-1884.

Preot paroh George Postolache, născut în anul 1984.

58. (30) Parohia Urleasca

Loc. Urleasca, com. Traian, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită între 1984-1987.

Preot paroh Constantin‑Cosmin Smeu, născut în anul 1982.

59. (31) Parohia Vădeni, vacantă.

Str. Emilia Dumitrescu, nr. 380, com. Vădeni, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1909-1911.

60. (32) Parohia Vărsătura

Loc. Vărsătura, com. Chiscani, jud. Brăila

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 2008-2009.

Preot paroh Andrei Ştefan, născut în anul 1980.

 

Capele

1. Capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“– Penitenciarul Brăila

Str. Carantina, nr. 4 A

Capela cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, amenajată în 1994.

Preot slujitor (suplinitor) Radu‑Dănuţ Bogdan, născut în anul 1967.

2. Capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ – Centrul pentru Reeducarea Minorilor, Tichileşti

Com. Tichileşti, jud. Brăila

Capela cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, zidită în 2012.

Preot slujitor Sorin Pleşcan, născut în anul 1968.

3. Capela „Sfântul Ierarh Nicolae“ – Spitalul Judeţean din Brăila - corp A

Str. Soseaua Buzăului, nr. 1

Capela cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, amenajată în 2014.

Preot slujitor Ionuţ Manolescu, născut în anul 1980.

4. Capela „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel“– Căminul pentru Persoane Vârstnice, Brăila, vacantă.

Str. Polonă, nr. 22

Capela cu hramul „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel“, amenajată în 2006.

Capela cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“, amenajată în 2007.

5. Capela „Sfântul Ierarh Spiridon“ – Spitalul Municipal din Brăila

Str. Pietăţii, nr. 1

Capela cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon“, amenajată în 2010.

Preot slujitor Ionuț-Marius Vargă, născut în anul 1987.

6. Capela militară „Sf. Martiri Brâncoveni“– Garnizoana Militară, Brăila

Calea Călăraşi, nr. 229

Capela militară cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni“, zidită între 1997-2003.

Preot slujitor Leontin Cristian, născut în anul 1962.

7. Capela militară „Naşterea Maicii Domnului“ a Flotilei de Dunăre, Brăila

Calea Călăraşi, nr. 273

Capela cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului“ și „Acoperământul Maicii Domnului“, Brăila, zidită între 1998-2004.

Preot slujitor Gabriel George Pamfile, născut în anul 1970.

8. Capela „Sfântul Ierarh Nicolae“ – Comunitatea de la Km 10

Colonia Chiscani Km. 10, Bloc 114 Garsoniere, Com. Chiscani, jud. Brăila

Capela cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae, amenajată în 2009.

Preot slujitor Ionuţ Piteş, născut în anul 1978.

9. Aşezământul social‑filantropic „Sf. M. Mc. Pantelimon și toți Sfinții Doctori fară de Arginți“ – Aşezământul social‑filantropic, Lacu‑Sărat.

Capela cu hramurile „Schimbarea la Față“, „Sfântul Cuvios Ioan Casian“, „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ și „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul“, începută în anul 2010.

Preot slujitor Alin-Marian Constantin, născut în anul 1992.

10. Capela „Sfântul și Dreptul Lazăr“ – Cimitirul eparhial „Sfânta Treime“, Brăila

Capela cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr“, zidită între 1992-1993 și 2011.

Preot slujitor Laurenţiu Taflan, născut în anul 1974.

11. Capela „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Dimitrie şi Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“ – Cimitirul „Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena“, Brăila

Capela cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“ și „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare“, zidită în 1943.

Preot slujitor Ştefan Damian, născut în anul 1981.

12. Capela „Sf. Ierarh Nectarie“ – Spitalul de Recuperare şi Boli Cronice „Veneţia Medical“, Brăila, vacantă.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook