Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Data înființării Protoieriei Tecuci nu este cunoscută, însă există mențiuni privind existența unui protopop, încă din secolul XVII. Protopop de Tecuci a fost la jumătatea secolului al XIX-lea, preotul Gheorghe Dimitriu, tatăl scriitorului Calistrat Hogaș.

Protopop: pc. preot Gheorghe Joghiu, născut în anul 1958.

Secretar: pc. preot Nelu‑Cornel Păduraru, născut în anul 1970.

În cuprinsul protopopiatului se află 12 parohii urbane şi 49 de parohii rurale, 3 filii, 2 capele (care deservesc două spitale) şi 3 cantine sociale.

În protopopiat activează 68 de preoţi şi 28 de cântăreţi bisericeşti.

Un număr de 3 parohii sunt vacante şi încredinţate suplinirii.

Pe teritoriul protopopiatului se află și Mănăstirea Cârlomănești.

 

Parohii urbane

1. Parohia „Adormirea Maicii Domnului“

Str. Ştefan Petică, nr. 4

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită în 1863.

Preot paroh Petru Ojog, născut în anul 1976.

2. Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“

Str. Tecuciul Nou, nr. 67

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, zidită între 1885-1886.

Preot paroh Damian Damian, născut în anul 1955.

3. Parohia „Sfântul Dumitru“

Str. Tineretului, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, zidită între 1855-1856.

Preot paroh Gheorghe Vârlan, născut în anul 1969.

4. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 69

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ şi „Sfântul Ierarh Iachint de la Vicina“, zidită între 1938-1958.

Preot paroh Gheorghe Joghiu, născut în anul 1958.

Preot slujitor Mihai Roşu, născut în anul 1971.

5. Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“

Str. Liniștii, nr. 4

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, zidită între 1869-1872.

Preot paroh Gheorghe Şuşnia, născut în anul 1956.

6. Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“

Str. Griviţei, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul“, zidită în 1850. În interiorul sfântul locaş se află cavoul membrilor familiei lui Anton Cincu, ctitorul bisericii.

Preot paroh Gheorghe Leca, născut în anul 1957.

Preot slujitor Eugen Cepraga, născut în anul 1961.

7. Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“

Str. Arinului, nr. 1

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, zidită între 1993-2005.

Preot paroh Viorel‑Cătălin Constantin, născut în anul 1985.

Preot slujitor Vasile Jalbă, născut în anul 1960.

8. Parohia „Înălţarea Domnului

Str. Gh. Petraşcu, nr. 36

Biserica parohială cu hramurile „Înălţarea Domnului“ şi „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul“, zidită între 2002-2010.

Există Centrul filantropic „Sf. Nicolae“ al parohiei „Înălţarea Domnului“.

Preot paroh Nicolaie Forda, născut în anul 1954.

9. Parohia „Naşterea Maicii Domnului“

Str. Ana Ipătescu, nr. 31

Biserica parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, zidită între 1934-1941.

Există Centrul filantropic „Naşterea Maicii Domnului“ al parohiei „Naşterea Maicii Domnului“.

Preot paroh Liviu‑Viorel Mîndru, născut în anul 1974.

Preot slujitor Daniel Andriuță, născut în anul 1978.

10. Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae“

Str. Gloriei, nr. 25

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1825-1828.

Preot paroh Neculai Jalbă, născut în anul 1970.

11. Parohia „Sfinţii Voievozi – Noi“

Str. Odobeşti, nr. 3

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1856-1860.

Preot paroh Constantin Velicu, născut în anul 1955.

12. Parohia „Sfinţii Voievozi – Vechi“

Str. Sfinţii Voievozi, nr. 3

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită în 1838.

Preot paroh Gheorghe Bâra, născut în anul 1951.

 

Parohii rurale

13. (1) Parohia Barcea Nouă

Com. Barcea, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ şi „Sfântul Apostol Andrei“, zidită între 1996-2002.

Preot paroh Nelu‑Cornel Păduraru, născut în anul 1970.

14. (2) Parohia Barcea Veche

Com. Barcea, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită în 1796, refăcută în 1884.

Preot paroh Mircea‑Cătălin Arghire, născut în anul 1971.

15. (3) Parohia Barcea III

Str. Mihai Eminescu, nr. 862A, com. Barcea, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ şi „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul“, în proiect.

Preot paroh Ionuț-Dorin Crișan, născut în anul 1990.

16. (4) Parohia Blânzi

Loc. Blânzi, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1850-1856.

Preot paroh Petrișor-Traian Caraman, născut în anul 1996.     

17. (5) Parohia Brătuleşti

Loc. Brătuleşti, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită în 1802, ctitorită de Safta Negri.

Există Centrul filantropic „Sf. Iosif cel Milostiv“ al parohiei Brătuleşti.

Preot paroh Mihai‑Sorin Ilie, născut în anul 1976.

18. (6) Parohia Buceşti

Loc. Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1887-1890.

Preot paroh Lucian‑Ionuţ Spătariu, născut în anul 1983.

Preot slujitor Ştefan Constantin, născut în anul 1956.

19. (7) Parohia Cărăpceşti

Loc. Cărăpceşti, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ şi „Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina“, ridicată între 2003-2004.

Preot paroh Vasile Boldeanu, născut în anul 1980.

20. (8) Parohia Cârlomăneşti

Loc. Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi

Prima biserică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, zidită între 1856-1860, ctitoria boierilor Costache şi Clemansa Bali.

A doua biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1859-1865.

Preot slujitor Constantin Georgescu, născut în anul 1967.

21. (9) Parohia Cernicari – municipiul Tecuci

Str. Imașului, nr. 9

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită între 1983-1990.

Preot paroh Adrian Coman, născut în anul 1977.

22. (10) Parohia Cerţeşti

Loc. Cerţeşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 1946-1949.

A doua biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, din cimitirul parohiei Cerţeşti, construită din lemn în anul 1738 (monument istoric).

Preot paroh Titi Bute, născut în anul 1983.

23. (11) Parohia Condrea

Loc. Condrea, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1974-1978.

Preot paroh Gheorghe Bacău, născut în anul 1966.

Filiala Salcia, com. Umbrăreşti

24. (12) Parohia Corod I

Str. Ștefan cel Mare, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1858-1862.

Preot paroh Neculai Peneoaşu, născut în anul 1960.

25. (13) Parohia Corod II

Com. Corod, jud. Galaţi

Prima biserică cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ şi „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“, zidită între 1993-2005.

A doua biserică cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită între 1836-1849.

Preot paroh Bogdan Muscă, născut în anul 1985.

26. (14) Parohia Corod III

Str. Ștefan cel Mare, nr. 260, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1875-1886.

Preot paroh Nelu Vîrgolici, născut în anul 1958.

27. (15) Parohia Corod IV

Str. Mărului, nr. 9, com. Corod, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită în 1907.

Preot paroh Ion Ariton, născut în anul 1967.

28. (16) Parohia Cotoroaia

Str. Principală, nr. 20, loc. Cotoroaia, com. Cerţeşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1839-1840.

Preot paroh Florin Ilie, născut în anul 1975.

29. (17) Parohia Diecheni

Str. Eremia Grigorescu, nr. 221, loc. Bucești, , com. Iveşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită între 1889-1895.

Preot paroh Gelu Bădărău, născut în anul 1973.

Preot slujitor Vasile Boştiog, născut în anul 1967.

30. (18) Parohia Drăgăneşti

Com. Drăgăneşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, zidită între 1938-1956.

Preot paroh Panaite‑Manuel Bălan, născut în anul 1975.

Preot slujitor George Lungeanu, născut în anul 1978.

31. (19) Parohia Eremia Grigorescu

Str. Al. I. Cuza, nr.  554, loc. Eremia Grigorescu, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“ şi „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1990-1992.

Preot paroh Nicolaie Ciobanu, născut în anul 1961.

32. (20) Parohia Furcenii Noi, vacantă.

Str. Bucureștii Noi, nr. 101, loc. Furcenii Noi, com. Cosmeşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1912-1915.

33. (21) Parohia Furcenii Vechi

Loc. Furcenii Vechi, com. Cosmeşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1923-1930.

Preot paroh Viorel Radu, născut în anul 1958.

Filiala Satu Nou, com. Cosmeşti

34. (22) Parohia Iveşti I

Str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 453, com. Iveşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 1942-1943.

Preot paroh Ionel Vasile, născut în anul 1968.

35. (23) Parohia Iveşti II

Com. Iveşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Arhidiacon Ştefan“, zidită între 2001-2004.

Preot paroh Valentin Stamate, născut în anul 1975.

36. (24) Parohia Lieşti

Str. Anghel Saligny, nr. 23, com. Lieşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită între 1884-1887.

Preot paroh Titi Gabor, născut în anul 1967.

Preot slujitor Marcel Jorăscu, născut în anul 1989.

37. (25) Parohia Malu‑Alb

Str. Bisericii, loc. Malu‑Alb, com. Drăgăneşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1939-1953.

Preot slujitor Maricel Tudoran, născut în anul 1965.

38. (26) Parohia Matca I

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1913-1931.

Există Centrul filantropic „Sfântul Nicolae“ al parohiei Matca I.

Preot paroh Nicolae Lazăr, născut în anul 1971.

39. (27) Parohia Matca II

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită în 1856.

Preot paroh Mihăiţă Platon, născut în anul 1975.

40. (28) Parohia Matca III

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită în 1837.

Preot slujitor Ion Oancă, născut în anul 1970.

Preot slujitor Vasile-Valentin Naltabar, născut în anul 1988.

41. (29) Parohia Matca IV

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1991-1995.

Preot paroh Ilie Voicu, născut în anul 1959.

42. (30) Parohia Matca V

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Cuvios Ioan Casian“, începută în 2002 (în construcţie).

Preot paroh Valeriu‑Cornel Stamatin, născut în anul 1976.

43. (31) Parohia Matca VI

Com. Matca, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, ridicaă în 2010.

Preot paroh George Iacomi, născut în anul 1970.

44. (32) Parohia Matca VII

Com. Matca, jud. Galaţi

Preot paroh Mircea Pilaf, născut în anul 1983.

45. (33) Parohia Mândreşti

Str. Elena Ghica, nr. 16, loc. Mândreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, zidită în 1875.

Preot paroh Adinel‑Valentin Leahu, născut în anul 1970.

46. (34) Parohia Movilenii de Jos

Com. Movileni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1911-1914.

Preot paroh Mihai Leca, născut în anul 1965.

47. (35) Parohia Movilenii de Sus

Str. Eroilor, com. Movileni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită în 1862.

Preot paroh Stelian Chirvase, născut în anul 1972.

48. (36) Parohia Munteni I, vacantă.

Str. Eroilor, nr. 26, com. Munteni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită în 1829.

49. (37) Parohia Munteni II

Com. Munteni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare“, zidită între 1937-1952.

Preot paroh Aurelian Mihalache, născut în anul 1984.

Filiala Frunzeasca, com. Munteni

50. (38) Parohia Negrileşti

Com. Negrileşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită în 1855.

Preot paroh Vasilică Coroiu, născut în anul 1982.

51. (39) Parohia Podoleni

Loc. Podoleni, com. Barcea, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“, zidită în 1845, ctitorie a marelui vornic Alecu Ghica.

Preot paroh George-Ciprian Chiriţă, născut în anul 1985.

52. (40) Parohia Siliştea, vacantă.

Loc. Siliştea, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită în 1794, ctitorie a marelui vornic Gavril Conachi şi a soţiei sale, Măriuţa.

53. (41) Parohia Slobozia‑Blăneasa

Loc. Slobozia‑Blăneasa, com. Negrileşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Înălţarea Domnului“, zidită între 1990-1994.

Preot paroh Nicuşor Matei, născut în anul 1964.

54. (42) Parohia Şerbăneşti I

Str. Anghel Saligny, nr. 255, loc. Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, zidită între 1893-1901.

Preot paroh Neculai Blănaru, născut în anul 1956.

55. (43) Parohia Şerbăneşti II

Str. Cireșului, nr. 5, loc. Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1996-2007.

Preot paroh Ifrim Barbu, născut în anul 1965.

56. (44) Parohia Torceşti

Loc. Torceşti, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“, zidită între 1907-1912, ctitorie a boierului Paul Balş.

Preot paroh Eugen Barbu, născut în anul 1992.

57. (45) Parohia Ţigăneşti

Loc. Ţigăneşti, com. Munteni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită în 1841, ctitorie a logofătului Costache Conachi.

Preot paroh Cristian‑Mihail Bălan, născut în anul 1974.

58. (46) Parohia Umbrăreşti I

Str. Zaharia Stancu, nr. 472, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1881-1886, rezidită în anul 2010 (pregătită pentru pictură).

Preot paroh Gheorghiţă Ioniţă, născut în anul 1976.

59. (47) Parohia Umbrăreşti II

Com. Umbrăreşti, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, zidită între 1990-2010.

Preot paroh Ionuţ Căşuneanu-Panaitiu, născut în anul 1981.

60. (48) Parohia Ungureni

Loc. Ungureni, com. Munteni, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, zidită între 1896-1898.

Preot paroh Remus Aurelian Bujoreanu, născut în anul 1970.

61. (49) Parohia Valea Mărului

Str. Pr. Gheorghe Gafton, nr. 8, com. Valea Mărului, jud. Galaţi

Biserica parohială cu hramurile „Naşterea Maicii Domnulu“ şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, zidită între 1896-1897.

În acest sat, s-a născut la 5 decembrie 1896, în familia preotului Gheorghe Gafton, Episcopul losif al Râmnicului şi Argeşului (1949-1984).

Preot slujitor Iulian Filimon, născut în anul 1982.

 

Capele

1. Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ – Spitalul Municipal „Anton Cincu“, Tecuci

Str. Costache Conachi, nr. 35

 Capela cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“, începută în anul 2006 (în construcţie).

Preot slujitor Costică Dumitru, născut în anul 1962.

2. Capela „Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul“ – Spitalul de Pediatrie, Tecuci

Preot slujitor (suplinitor) Costică Dumitru, născut în anul 1962.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook