Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Duminică, 27 septembrie 2009, în Catedrala din municipiul Galaţi a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Dunării de Jos în rang de arhiepiscopie, conform Hotărârii Sfântului Sinod.

Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR, precum şi de IPS Mitropolit Dionisie al Corintului. Sfânta Liturghie a fost urmată de festivitatea solemnă a ridicării în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos. La eveniment au participat autorităţi centrale şi locale, invitaţi din străinătate şi foarte mulţi credincioşi.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, a citit Tomosul patriarhal prin care s-a vestit hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi s-a făcut cunoscut tuturor clericilor şi credincioşilor înălţarea Episcopiei Dunării de Jos la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Dunării de Jos, precum şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Casian în demnitatea de Arhiepiscop al Dunării de Jos, care va purta titulatura Înalt Preasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

 

Dăinuire multiseculară

În Tomosul patriarhal, citit cu prilejul acestui moment solemn, s-a arătat că în Biserica noastră există episcopii cu o dăinuire multiseculară, care încă nu s-au bucurat deplin de aprecierea vechimii, precum şi a contribuţiei lor îndelungate la propăşirea vieţii bisericeşti ortodoxe şi a poporului nostru, prin ridicarea lor în ranguri bisericeşti superioare. „Motivat de îndatorirea ce Ne revine ca, spre folosul şi binele Sfintei noastre Biserici, să veghem la promovarea instituţională a unor episcopii cu existenţă neîntreruptă de sute de ani, la recunoaşterea contribuţiei determinante a acestor vechi eparhii la păstrarea şi întărirea unităţii interne a Bisericii Ortodoxe Române şi la intensificarea duhovnicească a vieţii bisericeşti;

Cunoscând că Episcopia Dunării de Jos, înfiinţată la 17 noiembrie 1864, prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu sediul la Ismail apoi, din anul 1879, cu sediul la Galaţi, unde există şi în prezent, este continuatoarea istoricei Mitropolii a Proilaviei (1580-1828) cu activitate în Raiaua Brăilei, care se extindea până în Basarabia şi Ucraina şi care ocupa locul 55 între eparhiile Patriarhiei Ecumenice, dar care, datorită istoriei zbuciumate din perioada războaielor ruso-turce şi a evenimentelor politico-istorice din epocă, a fost desfiinţată la 7 iulie 1828;

Ţinând seama că între ierarhii care au păstorit ca mitropoliţi ori au vieţuit în Mitropolia Proilaviei, s-au distins: Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului, trăitor la Mănăstirea «Sfântul Ierarh Nicolae» din Galaţi vreme de 12 ani (1642-1654), sub ocrotirea domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, apoi Partenie (1668-1671) şi Calinic (1743-1748), viitori patriarhi ai Constantinopolului, iar mai apoi, vrednici ierarhi ai Dunării de Jos, între care amintim pe: Melchisedec Ştefănescu, mai târziu episcop la Roman, ilustru cărturar şi militant al recunoaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), Iosif Gheorghian, mai apoi mitropolit primat, şi Pimen Georgescu, viitor mitropolit al Moldovei;

În lumina rânduielilor canonice şi pe temeiul statornicirilor bisericeşti înscrise în art. 7 alin. (3) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care prevăd că: „episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii, pe baza unei motivaţii temeinice“, în consultare cu Sinodul Permanent, în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am propus Sfântului Sinod ridicarea la rangul de arhiepiscopie a şase episcopii cu continuitate istorică seculară, între care şi Episcopia Dunării de Jos“, se arată în Tomosul patriarhal.

 

IPS Casian a primit însemnele arhiepiscopale

După citirea Tomosului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit noului arhiepiscop mantia, engolpionul, crucea pectorală şi cârja arhierească, însemnele arhiepiscopale, precum şi o cruce de binecuvântare, cu care IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat poporul.

Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt solemn prin care a evidenţiat că Eparhia Dunării de Jos, în urma unei bogate, rodnice şi îndelungate activităţi misionare şi pastorale, a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie. „Suntem deosebit de recunoscători Prea Bunului şi Milostivului Dumnezeu pentru că această eparhie este recunoscută după vrednicia şi hărnicia ei“, a zis PF Daniel. De asemenea, Patriarhul României a subliniat că Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos „are o putere extraordinară de a gândi Ortodoxia ca cea mai sfântă forţă de unificare, de unire în cuget şi simţiri, nu doar a poporului român, ci şi a tuturor popoarelor ortodoxe şi a făcut foarte mult pentru canonizarea unor sfinţi de origine, alta decât română, încât cu adevărat are vocaţie de universalitate ortodoxă.“

 

„Învăţăm să-i cinstim pe sfinţi, pe înaintaşi şi pe slujitori“

La finalul festivităţii solemne, ce a avut loc în Catedrala din Galaţi, IPS Casian a mulţumit Patriarhului Daniel că a binecuvântat această zi şi exprimat recunoştinţa faţă de toţi cei prezenţi, cler şi credincioşi. „Sunt copleşti de uriaşa responsabilitate în faţa Domnului, a Bisericii noastre, a celor de ieri şi de astăzi, în armonioasă lucrare cu clerul şi poporul creştin de la Dunărea de Jos, din judeţele Galaţi şi Brăila. Asemenea Sfinţilor Apostoli din corabia de odinioară plină de peşti adunaţi din ascultarea de Hristos şi de sfaturile Sale, şi noi, toţi creştinii cei din corabia duhovnicească a Dunării de Jos, învăţăm să-i cinstim pe sfinţi, pe înaintaşi şi pe slujitori şi cum să respectăm şi să evaluăm zestrea lor spirituală, culturală, istorică şi umană pe care ne-au transmis-o“, a spus IPS Casian.

În cea de a doua parte a zilei, Patriarhul României, împreună cu alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, s-a aflat în Episcopia Tulcii, unde a oficiat slujba de sfinţire a Bisericii cu hramul „Sfânta Treime“ din municipiul Tulcea, precum şi ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint de Vicina.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook