Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Luni , 28 septembrie 2009, la Așezământul Social Filantropic “Sfântul Pantelimon” de la Lacu Sărat, județul Brăila, au debutat în cadrul manifestărilor dedicate ridicării la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos,  lucrările Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului.  Întâlnirea se desfășoară pe parcursul a două zile și are ca temă: “Creștinismul românesc și organizarea bisericească în secolele XIII – XIV. Știri și interpretări noi.”

La această conferință au participat: Preafericitul Părinte Daniel -  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  IPS Mitropolit Nifon -  Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, IPS Calinic - Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, IPS Casian -  Arhiepiscopul Dunării de Jos, PS Epifanie - Episcopul Buzăului și Vrancei, PS Gherasim-  Episcop al Arhiepiscopiei Râmnicului, PS Galaction - Episcopul Teleormanului, , PS Laurențiu - Episcopul Caransebeșului, PS Ambrozie -  Episcopul Giurgiului, PS Visarion – Episcopul Tulcii, PS Macarie – Episcopul Românilor din Europa Centrală și de Nord, PS Siluan – Episcopul Ortodox Român al Ungariei, PS Ioachim - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, PS Gurie Gorjeanul – Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei,   domnul academician Emilian Popescu – președintele Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului, cercetători, preoți și profesori de la facultățile de teologie din țară, autorități locale și județene.

Lucrările comisiei au  fost deschise de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române care a transmis un scurt mesaj tuturor participanților, în care a subliniat legătura tainică între cultură și cultura sufletului. A urmat apoi mesajul IPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos care a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acordarea binecuvântării de organizare a acestei sesiuni în Arhiepiscopia Dunării de Jos, celorlalți ierarhi ai Sfântului Sinod pentru prezența la aceste manifestări precum și tuturor profesorilor și invitaților prezenți.

Iată programul simpozionului:

PROGRAMUL LUCRĂRILOR

 

Luni 28 septembrie, 2009

- Deschiderea lucrărilor Comisiei – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Salutul oaspeţilor şi invitaţilor – Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Susţinerea referatelor Nicolae Chifăr, Contextul politico-religios sud-est european privind întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti. Alexandru Moraru, Întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei (1359) - receptată în istoriografia românească. Maria Alexandru, Calofonia, o filocalie muzicală. Cântarea bizantină în sec. XIII-XIV. Emilian Popescu, Configuraţia religioasă la Dunărea de Jos în ajunul şi după cruciada a IV-a. Flavius Solomon, Consideraţii privind începuturile organizării Bisericii ortodoxe la români (implicaţii externe) Victor Spinei, Circulaţia cruciuliţelor pectorale în spaţiul românesc în secolele XII-XIV. Tereza Sinigalia, Altfel despre începuturile arhitecturii eclesiastice din Moldova. Alexandru Simon, De la Avignon şi Buda la Galipoli şi Kossovopolje. Coordonate latine şi osmane ale apariţiei mitropoliilor valahe în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Dan Ioan Mureşan, Philothée Ier Kokkinos, le Patriarchat de Târnovo et l’origine de la métropole de Hongrovalachie. (prezentat de Emanoil Băbuş) Anton Despinescu, Încercări de organizare bisericească romano-catolică pe pământ românesc, în secolele XIII-XIV. Hermann Pitters, Comori patristice greceşti din bibliotecile mănăstirilor ortodoxe din Ţara Românească şi Moldova în secolul al  XIV-lea. Ionel Cândea, Mărturii arheologice creştine la Brăila în secolul al XIV-lea. Costică Asăvoaie, Un engolpion din Moldova şi posibilele sale semnificaţii. Costel Chiriac, Mărturii creştine inedite din Dobrogea bizantină (sec. XII-XIV) Ionuţ Moldoveanu, Posibile argumente pentru canonizarea mitropolitului  Iachint de la Vicina. Mihai Săsăujan, Activitatea Sfântului Nicodim de la Tismana în contextul istorico-politic al celei de a 2 jumătăţi a secolului al XIV-lea. Ioan Vasile Leb, Creştinismul românesc din sec. XII-XV oglindit într-o lucrare germană recentă. Ioan Caraza, Naţionalitatea în lumina Sfintei Scripturi şi relevanţa ei patristică pentru momentul întemeierii Ţărilor Române.

 

Marţi, 29 septembrie, 2009

 

Susţinerea referatelor Gerhard Schulerus, Episcopia de Milcov în secolul al  XIII-lea. Starea actuală a cercetărilor istorico-bisericeşti. Sorin Ion Rizea, Noi consideraţii cu privire la Mitropolia Severinului. Ioan Chirilă, Stavropighia din Peri (Maramureş) şi mitropolitul Iosif Stoica – studiu de caz Cristian Gagu Pătrunderea isihasmului bizantin în Ţările Române  în secolele XIV-XV. Alte comunicări

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook