Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Referitor la articolul publicat în ziarul Libertatea în ziua de 19.09.2016, articol tendenţios intitulat EXCLUSIV / Bogdan Olteanu a scris două legi cu dedicație pentru Biserică, după ce primit un teren scump la Snagov, facem următoarele precizări:

Legătura pe care autorul articolului o face între activitatea parlamentară a dlui Bogdan Olteanu și deținerea de către acesta în concesiune, contra cost, a unui teren de la o unitate de cult, este lipsită de orice consistență sau legătură de cauzalitate.

În perioada când a fost deputat, domnul Bogdan Olteanu a avut 30 iniţiative legislative, dintre care unele au devenit legi.

Legea 261/2008 privind modificarea şi completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 şi ale Legii nr.169/1997, la care se face referire, a vizat clarificarea cadrului legal pentru retrocedarea a cca 9.000 ha din cele 20.000 ha pădure (nu 200.000 ha cum afirmă incorect autorul articolului) restituite în perioada interbelică unor mănăstiri de tradiţie (Legea 61/1937), care au o importanţă deosebită din punct de vedere istoric, social şi cultural, suprafeţe ulterior confiscate de regimul comunist.  Deşi cadrul legislativ a fost clarificat în anul 2008 prin această lege, doar 25% din cele 9.000 ha au fost restituite de atunci până în prezent către unităţile de cult proprietare.

Referitor la menţiunea din articol, conform căreia ”BOR a intrat în posesia a 117.000 ha de pădure până la data de 1 ianuarie 2014”, precizăm că informaţia este neadevărată, deoarece 50% din această suprafaţă nu se află în proprietatea unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit datelor comunicate Patriarhiei Române de către eparhii. În cazul în care totalul retrocedărilor către toate cultele cumulează această suprafaţă de 117.000 ha, considerăm că este datoria Romsilva – invocată în articol – să facă precizările necesare cu privire la care sunt celelalte culte beneficiare ale retrocedărilor.

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult a vizat crearea unei stabilităţi în ceea ce priveşte terenurile atribuite în folosință cultelor după 1990, în principal pentru edificarea de lăcaşuri de cult, dar şi pentru desfăşurarea activităţilor administrative, sociale şi culturale ale cultelor. Pentru ca unităţile de cult să poată face în mod normal investiţiile necesare conservării şi administrării acestor imobile, dar şi pentru a putea accesa fonduri europene pentru dezvoltarea activităţilor desfăşurate, s-a creat posibilitatea pentru instituţiile publice proprietare să transmită în proprietatea cultelor deţinătoare respectivele imobile, cu obligaţia de a respecta timp de 30 de ani destinaţia lor şi de a nu le greva cu sarcini. Însă nici 10% dintre imobilele primite în folosinţă de către culte nu au fost transmise în proprietatea acestora de la data adoptării legii.

Toate aceste acte normative au avut un număr de câteva zeci de inițiatori care le-au apreciat necesitatea, fiind adoptate în plen cu majorităţi zdrobitoare, de peste 90% dintre parlamentarii prezenţi (214, respectiv 194 voturi pentru), din toate partidele.

În ceea ce privește situația preluării de către dl Bogdan Olteanu a unui drept de concesiune asupra unei suprafeţe de teren proprietatea Parohiei Ghermăneşti, judeţul Ilfov, majoritatea informaţiilor din articol sunt eronate şi tendenţioase. Desigur, Arhiepiscopia Bucureştilor va evalua, în baza documentelor de arhivă, dacă unitatea de cult a fost prejudiciată prin contractele încheiate.

În concluzie, nu există nişte legi Olteanu, menite a favoriza nelegitim cultele, ci legile Parlamentului României, adoptate cu o largă majoritate, beneficiind de punctul de vedere favorabil al Guvernului şi promulgate de Preşedintele României, ca semn al unei reparaţii morale şi al unei normale cooperări între Stat şi culte.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

Programul cadru al anului 2022

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook